رویان
Royan.cjb.com بزرگترین مجله کشاورزی اینترنتی 
قالب وبلاگ

بررسی پارامترهای ژنتیکی در برخی از صفات گندم با استفاده از روش تلاقی دی الل در دو شرایط نرمال و تنش خشکی

به منظور مطالعه  نحوه  توارث  مقاومت به خشکی در برخی ازصفات گندم ، هفت رقم گندم نان  ، به  همراه  نتاج آن ها بر اساس طرح آمیزشی  دای الل  یک طرفه ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ، در  دو شرایط نرمال و تنش خشکی در سال  1383  در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کاشته شد  . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درهر دو شرایط نرمال و تنش خشکی بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات بجز صفات  سرعت پر شدن دانه و دوره پر شدن دانه در شرایط تنش  تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد .

بسمه تعالی

 

بررسی پارامترهای ژنتیکی در برخی از صفات گندم با استفاده از روش تلاقی دی الل در دو شرایط نرمال و تنش خشکی

مجید طوسی مجرد 1    محمدرضا قنادها 

چکیده :

به منظور مطالعه  نحوه  توارث  مقاومت به خشکی در برخی ازصفات گندم ، هفت رقم گندم نان  ، به  همراه  نتاج آن ها بر اساس طرح آمیزشی  دای الل  یک طرفه ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ، در  دو شرایط نرمال و تنش خشکی در سال  1383  در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کاشته شد  . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درهر دو شرایط نرمال و تنش خشکی بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات بجز صفات  سرعت پر شدن دانه و دوره پر شدن دانه در شرایط تنش  تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد . نتایج  تجزیه دی الل نشان داد که در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی قابلیت ترکیب پذیری عمومی کلیه صفات بجز صفت تعداد سنبله در بوته در شرایط تنش خشکی در سطح احتمال یک درصد معنی دار است . قابلیت ترکیب پذیری خصوصی کلیه صفات بجز تعداد روز تا رسیدگی درهر دو شرایط نرمال و تنش خشکی در سطح احتمال یک درصد معنی دار است .  درکنترل اغلب صفات هم اثر افزایش و هم اثر غیر افزایشی دخالت دارند و افزایش اکثر صفات با الل های غالب کنترل می شود . در شرایط نرمال صفات تعداد سنبلچه بارور در سنبله و طول بیرون آمدگی پدانکل و در شرایط تنش خشکی صفت عملکرد دانه سنبله  بیشترین مقدار وراثت پذیری عمومی را دارا بودند .

 

کلمه کلیدی : گندم ، خشکی ، تجزیه دی الل ، پارامترهای ژنتیکی ،  ترکیب پذیری عمومی وخصوصی

پذیرش در مجله علمی پژوهشی ، علوم کشاورزی ایران ( دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران)  جهت چاپ در جلد 39 سال 1387

Study   of   genetic   parameters   in  some  of    traits    in  bread  wheat  in  normal  and  drought  conditions  using  diallel  method 

 

M .Tousi Mojarrad 1 , M . R . Ghannadha2

 

 

ABSTARACT :

 

In  order  to  study  inheritance  of  drought  tolerance  in  traits in bread  wheat  ,  7 cultivars  of  bread  wheat  with   F1  progeny  of  them  which   were  produced  through  a  half  diallel  mating  design ,  were  planted  in  a   randomized   complete   block   design  with  3   replications  in  normal   and  drought  condition  in seed  and  plant  improvement  institute karaj  ,  in  2004  year  .  Analysis  of  variance  showed  significant  difference  for  all  the  traits  in  normal  and  drought  conditions  at  1 %  probability  level except 2 traits ( grain  filling  period  and grain filling speed    )  in drought condition  .  Diallel  analysis  showed  that general combining abilities  were significant  for all the  traits in  normal  and  drought  conditions  at 1%  level  of  probability except  number  of  spike  in plant in  drought  condition  .  The  specific  combining abilities were significant  for all the  traits at 1%  level  of  probability except days to maturity in  two  environment  . Additive  and  non- additive  effects  were   effective  in  controlling  all traits  and  Increase  most  of   the traits   were   controlling with  dominance  alleles .2 traits (number  of  fertile  spike lets , extrusion  peduncle  length  ) and  grain  yield  spike  had  the  most  broad  sense  in  normal  and  drought  condition  respectively .

 

Key world  : wheat , drought , diallel  analysis ,  genetic  parameters  ,  drought resistance indices

plantbreeding.wordpress.com

[ دوشنبه 13 اسفند 1386 ] [ 17:04 ] [ محمداقا ] [ نظرات (0) ]
 
نقشه سایت رویان
آخرین مطالب

دعوت به همکاریroyan80@yahoo.com

ضمن عرض سلام و پوزش به دلیل غیبت اینجانب که برای مدت زیادی نتوانستم سایت را اپ کنم.از انجا که درblogsky امکان ایجاد وبلاک گروهی است و همچنین به دلیل مشغله فراوان تصمیم گرفته شد سایت به صورت گروهی اداره شود لذا از دوستان علاقمند دعوت به همکاری میشود.کسانی که خود مقاله می نگارند ویا مطالب ارزشمندی از دیگران (با ذکر منبع)دارند می توانند با نام خود در سایت ارائه نمایند.به این منظور داوطلبان از طریق قسمت نظرات آمادگی خود را اعلام کنند.  باشد تا بار دیگر شاهد بالندگی و شکوفایی رویان باشیم.

ارادتمند همیشگی شما دانش اموخته زراعت اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ورودی 1377محمد 

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 3496425