رویان
Royan.cjb.com بزرگترین مجله کشاورزی اینترنتی 
قالب وبلاگ


انگلهای خارجی در تمام گونه های جانوری وجود داشته و خسارات فراوانی به دامها وارد می نمایند . این انگلها عمدتا به سه صورت به صنعت دامپروری خسارت وارد می کنند :‌
- کاهش بازدهی دامها به علت ایجاد بیماریهای پوستی ، کم خونی ،‌لاغری و کاهش رشد دامها .
- انتقال عوامل بیماریزا مانند بابزیوز در گوسفند ، تیلریوز در گاو ، بیماری ویروسی تب خونریزی دهنده کریمه ـ کنگو و انسفالیت ناشی از کنه .
- ایجاد خسارت به پوست و چرم و فرآورده های دامی و کاهش تولید گوشت .
انگلهای خارجی عمدتا شامل انواع کنه ، جرب ، شپش و انواع مگسها و لارو آنها هستند .

کنه : (Tick)کنه از شاخه بند پایان و زیر شاخه شلیسراتها هستند . کنه ها دارای انواع یک میزبانه ،‌دو میزبانه و سه میزبانه هستند .کنه های ایکسودس ، هیالوما و بوافیلوس از خانواده کنه های ایکسودیده ( کنه های سخت ) بوده و عمدتا در نشخوار کنندگان ایجاد بیماری می کنند .کنه های ارگاس پریسکوس ( کنه مرغی ) از خانواده کنه های آرگاسیده ( کنه های سخت بوده و عمدتا در نسخوار کنندگان ایجاد بیماری می کنند .کنه های ارگاس پرسیکوس ( کنه مرغی ) از خانواده های کنه های آرگاسیده ( کنه های نرم ) هستند .کنه ها در انتقال بیماریهای تک یاخته های خونی مانند بابزیوز و تلیریوز در گوسفند و گاو و بیماریهای ویروسی مانند تب خونریزی دهنده کریمه ، کنگو و نیز بیماری اسپیروکتوز در دامها اهمیت خاصی دارند .

کنترل : استفاده از انواع سموم حشره کش مانند کومافوس ، فن والریت ، پرمترین و فلومترین در مبارزه با این انگلها موثر می باشند .

جرب : (Mite)جربها به 4 دسته پسوروپتیک ، سارکوپتیک و دمودکتیک تقسیم می شوند جربها در داخل پوست یا روی پوست میزبان خود به صورت دائمی زندگی می کنند و فرم بالغ آنها دارای هشت پا بوده ، تخم مرغی شکل و سفید رنگ است و قطر آنها حدود 5/0 میلیمتر می باشد .جربها در حیوانات اهلی ایجاد انواع بیماریهای پوستی مانند درماتیت ، ریزش پشم پشم و مو ، خارش ، چروکیدگی و زخمهای پوستی می کنند .

روش مبارزه :‌حمام دادن دامها با سمومی مانند کومافوس . فوسمات و توکسافن و نیز حشره کشهای تزریقی سیستمیک ماند آیورمکتین موثر می باشد .

شپش : (Lice)شپشها دو دو گروه عمده شپشهای خونخوار و شپشهای گزنده تقسیم می شوند . شپشهای خونخوار باعث بروز کم خونی در میزبانی شده و بیماریهای عفونی را منتقل می نمایند . این شپشها عمدتا در دامها دیده می شوند . شپشهای گزنده باعث بروز خارشهای پوستی و اذیت و آزار میزبان شده ، تحریک پوستی ، موریختگی ، ایجاد دلمه را سبب می شوند . این انگلها عمدتا در پرندگان دیده می شوند .

روش مبارزه : ‌در درمان شپشها عمدتا از ترکیبات ارگانوفسفره استفاده یم شود . استفاده از از سم به صورت پودر و یا پور ـ آن ( ریختن مستقیم ) موثرتر است .

سایر انگلهای خارجی دامها :‌انواع میاز ، هیپودرما ، انواع کک ، انواع درماتومیتها ، انگلهای خارجی زنبور عسل مانند کنه واروا و غیره .

انگلهای خارجی دام

انگلهای خارجی در تمام گونه های جانوری وجود داشته و خسارات فراوانی به دامها وارد می نمایند . این انگلها عمدتا به سه صورت به صنعت دامپروری خسارت وارد می کنند :‌
- کاهش بازدهی دامها به علت ایجاد بیماریهای پوستی ، کم خونی ،‌لاغری و کاهش رشد دامها .
- انتقال عوامل بیماریزا مانند بابزیوز در گوسفند ، تیلریوز در گاو ، بیماری ویروسی تب خونریزی دهنده کریمه ـ کنگو و انسفالیت ناشی از کنه .
- ایجاد خسارت به پوست و چرم و فرآورده های دامی و کاهش تولید گوشت .
انگلهای خارجی عمدتا شامل انواع کنه ، جرب ، شپش و انواع مگسها و لارو آنها هستند .

کنه : (Tick)کنه از شاخه بند پایان و زیر شاخه شلیسراتها هستند . کنه ها دارای انواع یک میزبانه ،‌دو میزبانه و سه میزبانه هستند .کنه های ایکسودس ، هیالوما و بوافیلوس از خانواده کنه های ایکسودیده ( کنه های سخت ) بوده و عمدتا در نشخوار کنندگان ایجاد بیماری می کنند .کنه های ارگاس پریسکوس ( کنه مرغی ) از خانواده کنه های آرگاسیده ( کنه های سخت بوده و عمدتا در نسخوار کنندگان ایجاد بیماری می کنند .کنه های ارگاس پرسیکوس ( کنه مرغی ) از خانواده های کنه های آرگاسیده ( کنه های نرم ) هستند .کنه ها در انتقال بیماریهای تک یاخته های خونی مانند بابزیوز و تلیریوز در گوسفند و گاو و بیماریهای ویروسی مانند تب خونریزی دهنده کریمه ، کنگو و نیز بیماری اسپیروکتوز در دامها اهمیت خاصی دارند .

کنترل : استفاده از انواع سموم حشره کش مانند کومافوس ، فن والریت ، پرمترین و فلومترین در مبارزه با این انگلها موثر می باشند .

جرب : (Mite)جربها به 4 دسته پسوروپتیک ، سارکوپتیک و دمودکتیک تقسیم می شوند جربها در داخل پوست یا روی پوست میزبان خود به صورت دائمی زندگی می کنند و فرم بالغ آنها دارای هشت پا بوده ، تخم مرغی شکل و سفید رنگ است و قطر آنها حدود 5/0 میلیمتر می باشد .جربها در حیوانات اهلی ایجاد انواع بیماریهای پوستی مانند درماتیت ، ریزش پشم پشم و مو ، خارش ، چروکیدگی و زخمهای پوستی می کنند .

روش مبارزه :‌حمام دادن دامها با سمومی مانند کومافوس . فوسمات و توکسافن و نیز حشره کشهای تزریقی سیستمیک ماند آیورمکتین موثر می باشد .

شپش : (Lice)شپشها دو دو گروه عمده شپشهای خونخوار و شپشهای گزنده تقسیم می شوند . شپشهای خونخوار باعث بروز کم خونی در میزبانی شده و بیماریهای عفونی را منتقل می نمایند . این شپشها عمدتا در دامها دیده می شوند . شپشهای گزنده باعث بروز خارشهای پوستی و اذیت و آزار میزبان شده ، تحریک پوستی ، موریختگی ، ایجاد دلمه را سبب می شوند . این انگلها عمدتا در پرندگان دیده می شوند .

روش مبارزه :‌در درمان شپشها عمدتا از ترکیبات ارگانوفسفره استفاده یم شود . استفاده از از سم به صورت پودر و یا پور ـ آن ( ریختن مستقیم ) موثرتر است .

سایر انگلهای خارجی دامها :‌انواع میاز ، هیپودرما ، انواع کک ، انواع درماتومیتها ، انگلهای خارجی زنبور عسل مانند کنه واروا و غیره .

[ جمعه 10 اردیبهشت 1389 ] [ 14:00 ] [ محمداقا ] [ نظرات (0) ]
 
نقشه سایت رویان
آخرین مطالب

دعوت به همکاریroyan80@yahoo.com

ضمن عرض سلام و پوزش به دلیل غیبت اینجانب که برای مدت زیادی نتوانستم سایت را اپ کنم.از انجا که درblogsky امکان ایجاد وبلاک گروهی است و همچنین به دلیل مشغله فراوان تصمیم گرفته شد سایت به صورت گروهی اداره شود لذا از دوستان علاقمند دعوت به همکاری میشود.کسانی که خود مقاله می نگارند ویا مطالب ارزشمندی از دیگران (با ذکر منبع)دارند می توانند با نام خود در سایت ارائه نمایند.به این منظور داوطلبان از طریق قسمت نظرات آمادگی خود را اعلام کنند.  باشد تا بار دیگر شاهد بالندگی و شکوفایی رویان باشیم.

ارادتمند همیشگی شما دانش اموخته زراعت اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ورودی 1377محمد 

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 3503527