رویان
Royan.cjb.com بزرگترین مجله کشاورزی اینترنتی 
قالب وبلاگ

تغذیه گیاهی :

با استفاده از محلول پاشی درختان گردو به منظور تقویت جوانه های گل ومیوه در نتیجه افزایش عملکرد وبهبود کیفیت میوه های گردو می توانیم از فرمول کودی با شرایط زیر استفاده نماییم:

1-   مخلوطی از سولفات روی 5 در هزار + کود اوره 5 در هزار + اسید بوریک 5 در هزار.

2-   زمان محلول پاشی در دونوبت یکی پس از برداشت محصول در اواسط مهر تا اوایل آبان ماه هر سال و نوبت دوم در اوایل تا اواسط فروردین هر سال در هنگام تورم جوانه ها صورت می گیرد.

3-   محلول پاشی اگر در صبح یا عصر صورت گیرد بهتر خواهد بود.

4-   بهتر است پس از محلول پاشی آبیاری باغ انجام گیرد.

فرمولهای کودی برای هر درخت بارده باغ سیب ، زردآلو، هلو، گلابی ، گیلاس ، بادام ، به ، وآلو:

 

           نام کود

        مقدار کود

           نام کود

          مقدارکود

       سولفات روی

        250 گرم

       سولفات منگنز

         100 گرم

       سولفات مس

        100 گرم

        اسید بوریک

         100 گرم

       سولفات پتاسیم

        5/1کیلو گرم

       سولفات آمونیوم

         1کیلو گرم

کود حیوانی کاملا پوسیده

     5 الی 10 کیلو گرم

 

 

·        در زمان رشد میوه ( از زمان فندقی شدن تا یک هفته قبل از برداشت ) سه تا پنج دفعه محلول پاشی با کلرور کلسیم 5 در هزار انجام می شود.

 

فرمولهای کودی برای هر درخت بارده گردو وفندق:

 

          نام کود

        مقدار کود

     سولفات پتاسیم

     5 /1 کیلوگرم

     سولفات روی

       100 گرم

     اسید بوریک

       100 گرم

 

·       زمان مصرف  کودهای فوق اواخر زمستان به عمق وعرض 5/0 متر در محل عبور آب (در اطراف طوقه درخت)

 

به طور کلی در تغذیه صحیح باغهای میوه می توان چنین جمع بندی نمود:

·       در مصرف کودهای ازته و پتاسیمی مخصوصا کودهای فسفاته در باغهای میوه حداکثر صرفه جویی به عمل آید. اگر غلضت فسفر در برگهای درختان میوه از 15/0 بیشتر بود ، از مصرف کودهای فسفاته بایستی اجتناب گردد.

·       مصرف سولفات روی ، اسید بوریک (در خاکهای عیر شور)، سولفات آهن و در باغهای میوه اجباری گردند. در صورتیکه امکان مصرف خاکی آنها به هر دلیلی موجود نباشد حتما محلول پاشی ریز مغذی ها جدی گرفته شود.

·       برای ارتقا کیفی درختان ، محلول پاشی  با کلرور کلسیم نیم در صد ، به تعداد 8 الی 10 بار اجباری اعلام گردد. منتها پس از اصلاح PH محلول به دست آمده ، محلول از پارچه تنظیفی عبور داده تا شفاف گردد.

·       برای افزایش میوه دهی ، محلول پاشی 5 در هزار پاییزه سولفات روی به همراه اوره واسید بوریک اکیدا توصیه می شود. با این عمل ساده وارزان افزایش عملکرد تا 40% نیز در باغهای میوه گزارش شده است.

·       مصرف کودها در باغهای میوه حتما به صورت جایگذاری عمقی (چالکود ویا کانال کود) باشد. با رعایت اصول مصرف بهینه کود وجاگذاری عمقی آنها حداقل تا سه سال ، دیگر نیاز غذایی عده درختان میوه تامین می گردد.

·       برای اسیدی کردن ریزوسفر از کودهای محتوی گوگرد(بیوفسفات طلایی محتوی روی ،گوگرد آلی و.....) استفاده نمایند تا علاوه بر افزایش عملکرد هکتاری ، کیفیت میوه ها هم افزایش یابد.

 

 

طرز تهیه محلول بردو:

 

·       ترکیب بردو باید به اندازه مصرف روزانه تهیه شده و از مصرف آن در روزهای بعد خودداری شود.

·       برای تهیه ترکیب بردو ابتدا محلول آب آهک وسولفات مس به طور جدا گانه تهیه وضمنبه هم زدن محلول آب آهک ، محلول سولفات مس را به آرامی به آن اضافه می کنیم وکاملا مخلوط می کنیم بدیهی است عکس این عمل ( اضافه کردن آب آهک به محلول سولفات مس ) صحیح می باشد.

·       بهتر است ترکیب دو ماده مذکور با آب ولرم به اندازه ای صورت گیرد که پس از اختلاط آن احتیاج به رقیق کردن مجدد نباشد. برای مثال برای تهیه یک صد لیتر بردو مقدار لازم آهک ( هیدروکسید کلسیم ) را با 80 لیتر و سولفات مس  را با 20 لیتر آب مخلوط وپس از حل شدن کامل طبق روش قبل مخلوط می نماییم.

 

     روش صحیح کوددهی در باغات به صورت چاله کنی(چالکود):

 

1-   انتخاب محل مناسب برای احداث چاله ها به فاصله 20/1 الی 5/1 متر از تنه اصلی درخت در محل سایه انداز می باشد.

2-   تعداد چاله ها حداقل 2 تا 4 عدد در اطراف تنه درخت می باشد.

3-   ابعاد چاله ها به اندازه 50 در 40 سانتی متر می باشد.

4-   خاک درون چاله تماما بیرون ریخته شود.

5-   کودهای شیمیایی توصیه شده با 5 کیلوگرم کود دامی پوسیده مخلوط ودر ته چاله ریخته گردد.

6-    بقیه چاله ها با کود دامی پوسیده پر شود.

7-   چاله ها در مسیر آبیاری احداث گردد.

8-   بلافاصله پس از کوددهی چاله ها آبیاری شود.

9-   مقدارکودهای شیمیایی مصرفی :

فرمول شیمیایی 1- یک کیلوگرم ماکروکامل + سه کیلوگرم بیوفسفات ظلایی + یک کیلوگرم میکرو کامل + 5 کیلو گرم کود دامی پوسیده.

فرمول شیمیایی 2- یک کیلوگرم اوره + سه کیلوگرم بیوفسفات طلایی + 5 کیلوگرم کود دامی پوسیده.

 

تاثیر محلول پاشی کلرور یا سولفات کلسیم در فیزیولوژی درختان میوه:

کلسیم یکی از مهمترین عناصر موجود در دیواره سلولی گیاهان می باشد، با اینکه خاکها به مقدار زیاد کلسیم دارند ولی به دلیل تحرک پایین این عنصر در داخل گیاه کمبود آن در اکثر گیاهان دیده می شود.

برای برطرف کردن کمبود این عنصر، افزایش کیفیت وطول عمر انباری محصولات باغی وجلوگیری از تشکیل لکه چوب پنبه ای ، لکه تلخی ولهیدگی میوه وغیره وافزایش طول عمر گلهای زینتی محلول پاشی کلسیم توصیه می شود.

انتخاب زمان مناسب محلول پاشی کلسیم در سیب خیلی مهم است. عارضه لکه چوب پنبه ای پس از باز شدن گلها شروع می شود، لذا محلول پاشی کلسیم باید زود تر شروع گردد.

زمان محلول پاشی برای سیب 4-3 هفته پس از تمام شدن گل و آخرین محلول پاشی یک هفته قبل از بر داشت محصول می باشد.

غلظت مناسب 5-4 کیلوگرم  کلرور کلسیم در 1000 لیتر آب می باشد ، برای گلهای بردیده 5/0 کیلوگرم کلرور کلسیم در 100 لیتر آب پس از چیدن گل است، در سبزیجات مانند کاهو که عارضه نوک سوختگی دیده می شود محلول پاشی 5/0% (5 کیلوگرم در 100 لیتر آب) موثر است.

برای پوسیدگی انتهایی در گوجه فرنگی وهندوانه در مراحل اولیه رشد میوه به غلظت 5/0% توصیه می شود. محلول پاشی کلرور کلسیم بر روی گیلاس وآلبالو سفتی میوه را پس از برداشت افزایش می دهد ( با غلظت 5 در هزار 4-3 هفته قبل از برداشت میوه)

در محلول پاشی باید محلول با غلظت های توصیه شده به هفت کاهش داده شود.

کلرور کلسیم با اکثر سموم غیر از کاپتان ومحلول بردو قابل اختلاط است.

تاقیر محلول پاشی روی برخی از خصوصیات محصولات باغی = محلول پاشی اسید بوریک + سولفات روی + اوره

محلول پاشی اوره در بهار وپاییز در درختان سیب رشد رویشی آنها را افزایش می دهد علاوه بر افزایش عملکرد میوه را ترد و نرم می کند در محصولات باغی با افزایش رشد رویشی با محلول پاشی اوره و عناصر کم مصرف روی وبر سطح برگ افزایش داده وعملکرد را بهبود می بخشد.

محلول پاشی تاثیر زیادی روی عملکرد سال جاری وآینده در درختان میوه خواهد داشت.

بیماری های فیزیولوژیکی مثل ترکیدن ، لکه چوب پنبه ای ، لکه تلخی ، لهیدگی وغیره با محلول پاشی کلسیم ومشکل ترکیدگی با محلول پاشی بر برطرف می شود.

بر یکی از مهمترین عناصری است که در جوانه زدن دانه گرده ، تشکیل میوه و انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف نقش اساسی دارد کمبود بر در درختان میوه ، سبب رشدونمو ضعیف پرچمها ، باد زدگی گلهای گلابی ، کاهش تشکیل میوه ، لکه های چوب پنبه ای وترکیدن میوه ها وتنه درختان می شود. کمبود بر در جذب کلسیم نیز تاثیر دارد.

پهن بودن میوه ها ، تاخیر در باز شدن گلها و برگها از علایم مشخصه کمبود بر در سب است .

بهترین زمان مصرف محلول پاشی بر در درختان میوه هنگام متورم شدن جوانه ها در اوایل بهار است بهترین زمان محلول پاشی بر در انگور پس از هرس یا متورم شدن جوانه ها می باشد.

کمبود روی موجب کوچک ماندن برگها ، کاهش تشکیل میوه و میوه های ریز وجارویی شدن انتهای شاخه می شود.

بهترین زمان محلول پاشی در درختان میوه موقع متورم شدن جوانه ها یا ریزش گلبرگها می باشد.

غلظت مورد نیاز 5-3 کیلوگرم سولفات روی در 1000 لیتر آب می باشد. برای هسته دارها مانند هلو ، زردآلو وگلابی بهترین زمان محلول پاشی پاییز موقعی که هنوز برگها سبز است.

علایم کمبود روی شبیه علایم روی شبیه علایم کمبود منگنز است به همین خاطر بهتر است این دو عنصر با هم محلول پاشی شود.

برای افزایش کیفیت وکمیت محصولات لازم است سولفات روی به مقدار 3 کیلوگرم به علاوه یک کیلوگرم آهک مرده در 1000 لیتر آب برای تمام محصولات قابل توصیه است.

برای درختان سیب: اسید بوریک 5 در هزار ، سولفات روی 5 در هزار، اوره 5 در هزار.

 

 

 

 

 

 

روش مصرف ، میزان مصرف و زمان مصرف برخی از کودها که می توان محلول پاشی کرد:

 کود بر:

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : به طور معمول 3 لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است

زمان مصرف:

میوه جات هسته دار: بعد از ریزش گلبرگها

میوه جات دانه دار:قبل از گلدهی

سایر محصولات : اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی

 

کود منگنز:

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : 3 لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است

زمان مصرف :

درختان میوه‌ : قبل و بعد از گلدهی

سایر محصولات : اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی

 

کود مایع آهن‌:

روش مصرف‌ :

1- محلول پاشی          2- آبیاری قطره ای

میزان مصرف : 1

- در محلول پاشی شاخ وبرگ به نسبت یک در هزار ( یک لیتر در 1000 لیتر آب ) مصرف شود.

2- در آبیاری قطره ای به ازای هر هکتار 4 الی 6 لیتر کود مصرف وبه فاصله یک هفته تکرار شود.

زمان مصرف‌ :

اوایل فصل رشد هنگام بیدار شدن گیاه (قبل از گل) نوبت دوم بعد از تشکیل میوه (پیشگیری) و یا به محض مشاهده علایم کمبود آهن (درمان) در صورت نیاز به فاصله 14- 10 روز محلول پاشی تکرار شود.

 

کود روی :

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : یک لیتر کود در 1000 لیتر آب در یک خکتار محلول پاشی می شود.

زمان مصرف :

درختان میوه : از باز شدن جوانه ها تا ظهور گل یا پس از برداشت محصول وقبل از ریزش برگها در پاییز.

سایر محصولات : بهترین زمان ابتدای فصل رشد در صورت نیاز به فاصله 14 10 روز محلول پاشی تکرار شود.

 

کود کلسیم :

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : 5 لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است

زمان مصرف:

درختان میوه : دو نوبت از زمان تشکیل میوه به فاصله 14 روز

سایر محصولات : ابتدای دوره رشد، تکرار به فاصله 14-10 روز

 

 

کود منیزیم :

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : به طور معمول 3 لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است

زمان مصرف‌ :

میوه جات هسته دار : پس از ریزش گلبرگها

سایر محصولات : اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی

 

کود مس :

روش مصرف : محلول پاشی شاخ وبرگ

میزان مصرف : به طور معمول 5/0 لیتر کود در هر هکتار باغ و زمین زراعی در هر مقدار آبی که برای محلول پاشی یک هکتار لازم است.

زمان مصرف :

درختان میوه : اوایل دوره رشد

سایر محصولات : اوایل دوره رشد هنگام وجود سطح برگ کافی

 

علایم کمبود فسفر، ازت ، پتاس:

معمولا برگهای درختان مبتلا به کمبود فسفر در طول دوره نمو، برگهای سبزتیره تری نسبت  به برگهای عادی دارند و این برگها در پاییز به رنگ برنزه وبنفش در می آیند و رشد کمی دارند در صورتیکه درختان مبتلا به کمبود ازت در طول بهار وتابستان سبز کم رنگ بوده و در پاییز به رنگ قرمز کم رنگ یا مایل به ارغوانی در می آیند

در اواخر فصل علایم کمبود پتاس را با برگهای پیچیده یا برگهای که از حاشیه یا در طول رگبرگ اصلی و رگبرگ فرعی شروع به خشک شدن می کنند نمایان می شوند.

مواد آلی به طریق زیر خاکها را تقویت می نمایند

1-   نفوذ پذیری خاکهای سنگین رسی را به آب وهوا افزایش داده و مانع خفگی ریشه درختان وگیاهان می شوند.

2-   در خاکهای سبک نگهداری آب ومواد غذایی گیاهان را افزایش می دهد

3-   جذب و قابلیت استفاده عناصر غذایی به خصوص فسفر وآهن به وسیله مواد آلی زیاد خواهد شد

4-   کود آلی قسمتی از نیازغذایی گیاهان را تامین می نماید

 

مواد آلی:

مواد آلی در خاک به وسیله موجودات ریز ذره بینی تجزیه شده ومواد غذایی آن جذب گیاه می شود.

کودهای آلی با منابع گیاهی : این کودها باقیمانده پوسیده اندام نباتات می باشد مثل شاخه، برگ، ساقه و....

این مواد در خاک دفن شده و در اثر فعالیت باکتریهای موجود در خاک تجزیه شده و تبدیل به مواد آلی می شوند که به رنگ سیاه یا قهوه ای تیره در می آیند و به آن اصطلاحا هوموس می گویند

این کودها دارای کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، فسفر، گوگرد می باشد

مقدار مصرف آن 1000-700 کیلوگرم در هکتار است.

تهیه کود آلی با منابع گیاهی:

تهیه کود از کاه وکلش : ابتدا توده ای از کاه را به ضخامت 80 60 سانتیمتر آماده می کنیم.

سپس کاه ها را کاملا خیس می کنیم تا باکتریها بتوانند فعالیت خود را شروع کنند دو مرتبه در روز حدود 800 لیتر آب به توده می ریزیم روز بعد معادل 8-4 کیلو اوره  یا 20-10 کیلو سولفات آمونیوم برای تغذیه ازتوباکترها به آن اضافه می کنیم.

تهیه کمپوست:

 این کود از پوسیده مواد آلی نباتی از قبیل برگها ، علفهای هرزو..... تهیه می شود برای تهیه آن گوشه ای از باغ چاله ای به عمق 1-5/0 متر درست کرده و این زایده ها را در چاله می ریزیم و آب را بر روی زایده های گیاهی می ریزیم پس از 6 ماه توده را سرند کرده ودرات ریز را آماده مصرف می باشند و ذرات بزرگتر را دوباره به چاله بر می گردانیم.

کود سبز :

این کودها از شاخه وبرگ سبزیجات بدست می آید اگر این شاخه و برگ سبز با شخم به خاک برگردانده شوند به تدریج در اثر فعالیت باکتریها پوسیده شده  و هوموس و مواد غذایی به خاک افزوده می شود این سبزیجات را در اواخر تابستان یا اوایل پاییز می کارند در اوایل بهار با شخم به خاک بر می گردند.

نکاتی پیرامون کاشت یک نهال :

1- در هنگام خرید نهال به دنبال نهال بزرگتر نباشید . در حقیقت یک نهال خوب نباید خیلی بزرگ و خیلی کوچک باشد و نهال ها با اندازه متوسط همیشه بهتر جواب می دهند ( می گیرند ) و رشد بهتری دارند

2- نهال های بدون برگ را می توان به راحتی حمل کرد به شرطی آنکه ریشه آن مدت زیادی در معرض هوا قرار نگیرد . اما نهال هایی را که دارای برگ می باشد حتما با گلدان به محل کاشت حمل کنید ، چرا که حمل آن بدون گلدان سبب آسیب جدی به گیاه در بیشتر مواقع سبب خشک شدن آن می گردد

3- اگر تعداد زیادی نهال را خریداری نموده اید و بین خرید و کاشت نهال ها فاصله زمانی وجود دارد برای آنکه نهال های شما آسیب نبینند ، می توانید گودالی حفر نمایید و همه نهال ها را در آن قرار دهید و بر روی ریشه های آنها خاک بریزید . در این صورت نهال های شما آسیب نخواهند دید و می توانید چند روز بعد اقدام به کاشت آنها نمایید .

4- در هنگام کاشت نهال اگر قصد کود دادن به آن را دارید مراقب باشید اولا کود شما پوسیده باشد و در ثانی مقدار زیادی کود را در اطراف ریشه گیاه قرار ندهید ، چرا که سبب سوختن ریشه های نهال می گردد .

5- پس از کاشت نهال ، گیاه شما باید هرس گردد و معمولا از ارتفاع 90 سانتیمتری سر برداری می گردد . البته برای درختان مختلف و با مصارف مختلف این اندازه متفاوت خواهد بود.

6- اگر درختانی کاشته شده از قبل دارید و می خواهید به آنها کود شیمیایی بدهید . در حال حاضر فقط از کودهای فسفاته و پتاسه استفاده نمایید و پس از باز شدن جوانه ها و آغاز رشد درخت می توانید اقدام به دادن کود ازته نیز کنید

برخی از اثرات مصرف متعادل کودها در بهبود کمی وکیفی محصولات کشاورزی:

1-    افزایش تولید محصولات زراعی وباغی در واحد سطح

2-    بهبود کیفیت و بازار پسندی محصولات کشاورزی

3-    افزایش استحکام گیاهان زراعی وباغی ، در نتیجه کاهش مصرف سموم

شیمیایی

4-    افزایش مقاومت گیاهان در برابر آفاتی نظیر تریپس پیاز ، چوبخوارها ، کنه سیب و.......

5-    افزایش مقاومت گیاهان به تنش های محیطی از قبیل شوری ، سرما زدگی، گرما

6-     افزایش طول عمر میوه دهی (جوانتر شدن)درختان میوه

 

 

 

 

 

در ماههای مختلف سال ، کارهای زیر را در باغ انجام می دهیم:

فروردین:

 انجام هرس خشک اعم از فرم دهی وباردهی ، انجام عملیات اصلاح داخل باغات (کوددهی ،بیل کاری ،مبارزه با علفهای هرز ،آبیاری و......) بانکت بندی باغات دیم جهت ذخیره رطوبت وسربرداری نهال هایی که تازه کاشت نموده ایم.

اردیبهشت:

 آبیاری، سربرداری، قیم زنی، ادامه هرس، کاشت نهال و استفاده از کندوی زنبور عسل جهت تلقیح بهتر درختان میوه.

خرداد:

 تهیه نمونه های برگ ، خاک وآب و ارسال آن به آزمایشگاه برای تعیین میزان عناصر موجود و انجام عمل پیوند.

تیر:

 سمپاشی درختانی که دراین زمان نیازمند مبارزه با آفات هستند.

مرداد:

 برداشت باغات، انجام هرس سبز، تهیه نمونه های برگ ،خاک وآب وارسال آن به آزمایشگاه، داشت محصولات سردرختی وعملیات بسته بندی وبازار یابی.

شهریور:

 اجرای عملیات آماده سازی زمین جهت کشت پاییزه ،ادامه عملیات کنترل و نظارت بر برداشت، بسته بندی وادامه عملیات هرس.

مهر:

 عملیات برداشت ، بسته بندی وبازار یابی ، حذف درختان کهنسال وخشکیده و شاخه های خشکیده وانجام پیوند شکمی.

 

 

آبان :

 عملیات آماده سازی اراضی مساعد جهت کشت پاییزه (نقشه کاشت، چاله کنی ،تهیه کود حیوانی ،آغاز کشت پاییزه ، ادامه اصلاح باغات (حذف درختان کهنسال وخشکیده و شاخه های خشکیده)

آذر:

ادامه تهیه الگوی کشت، انتخاب نوع ومحل تهیه نهال ، ادامه عملیات آماده سازی زمین جهت کشت ،در صورت مساعد بودن آب وهوا انجام کشت پاییزه ،آبیاری بعد از کشت.

دی:

 بستن حصار اطراف نهالهای جوان جهت در امان ماندن از آسیب جوندگان.

بهمن:

 انجام هرس خشک.

اسفند:

 در صورت مساعد بودن هوا شروع کشت بهاره ، توسعه باغات آبی ودیمی ، انهدام شاخه های خشکیده و آلوده و هرس شده.

درختان میوه منطقه :

 ارقام مختلفی از درختان زردآلو  در  منطقه کشکسرای وجود دارد  که ازجمله آنها می توان به رقم زردآلوی عسگرآباد اشاره کرد که دارای ساقه روشن تری نسبت به ارقام دیگر می باشد ومیوه شیرینتری دارد رقم دیگری که وجود دارد رقم آق اریک یا زرآلوی بادامی می باشد که برگهای کوچکتری وتنه سیاه تری نسبت به سایر ارقام دارد و مغز هسته شیرینی دارد ودارای مغزی با حجم نسبتا بیشتری در هسته می باشد همچنین میوه سفت تری دارد.

پیوندی که دراین درختان زردآلو استفاده  می شود پیوند شکمی است که زمانی این پیوند انجام می گیرد که زردآلوها نهال کوچکی هستند واز ارتفاع 20 سانتیمتری از بالای یقه این پیوند صورت می گیرد وعمده ترین بیماری موجود در این درختان پوسیدگی  طوقه درخت  می باشد که در اثر تماس مستقیم تنه با آب ایجاد می شود.

از ارقام سیب نیز می توان به رقم سیب گلاب مشهد و سیب لبنان اشاره کرد که عمده ترین آفت موجود شته  بر روی ارقام جوان سیب می باشد و برای مبارزه با شته از سم متاسیستوکسین استفاده می شود همچنین برای مبارزه با کرم سفید ریشه ،غرقاب کردن و استفاده از سون وکپک راه حل خوبی می باشد وبرای مبارزه با آتشک گلابی راه حل مکانیکی هرس وسوزاندن شاخه های آلوده وراه حل شیمیایی استفاده از محلول بردو می باشد.

از علایمی که بر روی درخت سیب نشان دهنده این است که هرس خوبی بر روی درخت صورت نگرفته این است که نزدیک به فصل برداشت میوه های بسیار ریزی داشته باشد که این ناشی از عدم هرس مناسب و در نتیجه تولید میوه های زیاد بر روی درخت که این زیادی میوه ها باعث می شود مواد خذایی مورد نیاز به مقدار کافی به میوه ها نرسد.

نوع و رنگ سیب را از روی تنه درختان ما میتوانیم تشخیص دهیم . تنه درختان سیب زرد رنگ زردی دارند . برگهای درخت سیب ساده و بدون بریدگی و کاملا مشخص و نسبتا چرمی هستند ، همچنین کناره ها در برگ سیب کنگره دار هستند .در روی شاخه ها بخش هایی که میوه ده هستند به اصطلاح دانه دار ها میخچه یا سیخک می نامند . آثار دم میوه بر روی میخچه نشان دهنده تعداد برداشت میوه از درخت است . میخچه از طریق جوانه انتهایی رشد میکند ، در اصطلاح به میخچه بزرگ و طویل لامبورد گفته میشود. هر چه تعداد سیخک بیشتر باشد ارزش میوه دهی درخت بیشتر است.

بیشترین آسیب را به درخت سیب کرم سیب میرساند که در سیب تخم گذاری کرده و باعث از بین رفتن محصول می شود. اگر تنه درخت سوراخ سوراخ باشد معلوم می شود که درخت مورد حمله چوبخوار ها قرار گرفته است که شاخه ای را که آفت دارد باید بریده و سوزانده شود.

درخت گلابی : در مقایسه با درخت سیب میخچه گلابی بزرگتر از سیب است و جوانه های چوب نسبت به جوانه های گل کوچکترند. لازم به توضیح است که پوسته گلابی ترکهای زیادی دارد ولی پوسته تنه درخت سیب صاف است.

بیماری آتشک سیب و گلابی : 

آتشک از قدیمی ترین بیماری های باکتریائی است و میتواند بیش از 75 نوع درخت و بوته از خانواده Rosacea را مورد حمله قرار دهد .

این بیماری در درختان سیب و گلابی بیشتر مخرب است .
باکتری عامل بیماری در شانکر های نسبتاً فرو رفته زمستان گذرانی کرده و در بهار، زمانی که دمای محیط مساعد باشد و باران های مکرری روی دهد باکتری شروع به فعالیت کرده و به سرعت زیاد شده و با کمک حشرات ، باران و باد پراکنده می شود

شرایط شیوع بیماری:

نظر به اینکه بیماری آتشک در درختانی که رشد زیاد دارند شدیدتر است لذا باید در کود دهی (مخصوصاً کودهای ازته ) توجه بیشتری مبذول گردد .درختان سیب نباید بیش از 25 تا 30 سانتیمتر و درختان گلابی بیش از 15 تا 20سانتیمتر رشد سر شاخه داشته باشند .

تجربه نشان داده است که در خاک های سنگین و با زهکشی کم درختان حساسیت بیشتری برای بیماری دارند و دلیل این امر میزان زیاد ازت و همچنین آب ذخیره شده در خاک می باشد که موجب رشد زیاد درخت میگردد .

حساسیت به بیماری آتشک در خاک های اسیدی که قاعدتاً کلسیم و منیزیم کمتری دارند بیشتر است . نقصان پتاسیم خاک هم موجب حساسیت می شود.

شرایط دیگر شیوع بیماری داشتن رطوبت نسبتاً زیاد و باران های مکرر ، طولانی بودن دوره گل در شرایط سرد و رطوبی فصل بهار ونیز حضور باکتری در شانکر ها می باشد .

علائم بیماری:

در اوایل بهار ، حدود دو هفته قبل از باز شدن گل ها ، گلبرگ ها آب سوخته ، قهوه ای رنگ و سپس سیاه می شوند و روی درخت باقی می مانند . شاخه های کوچک پژمرده و سیاه رنگ شده و بعضاً با 180 درجه خمیدگی عصائی شکل می شوند . روی بعضی از شاخه های قدیمی که از طریق گل ها و شاخه های کوچک آلوده می شوند شانکر های چروکیده و بعضاً فرو رفته تشکیل می شود که ممکن است شکاف برداشته و چوب زیرین نمایان گردد . مایع کرم رنگی که حامل میلیون ها باکتری می باشد از شانکرها خارج می شود و در شرایط رطوبی بطرف پائین روی تنه و شاخه ها سرازیر می شود . حشرات با این ترشحات آلوده شده و هر کدام با بیش از یکصد هزارباکتری موجب آلودگی گلها می شود.

علائم بیماری روی میوه بستگی به زمان آلودگی دارد. اگر آلودگی زودتر اتفاق بیافتد ، میوه کوچک مانده و تغییر رنگ میدهد و به حالت چروکیده روی درخت باقی می ماند .

کنترل بیماری:

1 ــ هرس:

نظر به اینکه باکتری در شانکر ها زمستان گذرانی می کند لذا حذف آنها از شدت بیماری در سال بعد جلوگیری می کند . بهتر است هرس در زمستان انجام شود چون زمانیکه برگ ها روی درخت باشند بعضی از شانکر ها قابل رویت نخواهند بود . در بهار یا اوایل تابستان هرس نباید انجام شود زیرا ممکن است موجب سرایت بیماری به قسمت های سالم درخت گردد . شاخه های آلوده 15 سانتیمتر پائین تر از ناحیه سیاه شده حذف شود . هرس شاخه های کوچک ممکن است اواخر تابستان انجام شود ولی حذف شاخه های قطور باید در اواخر زمستان انجام شود زیرا حذف آنها در آن زمان ممکن است موجب رویش جدید باشد .
هرس باید در هوای خشک انجام شود و هرس در فصل رویش حداقل 30 سانتیمتر پائین تر از قسمت آلوده که تغییر رنگ یافته است بعمل آید و در صورتیکه فقط چند درخت آلوده وجود داشته باشدممکن است باحذف قسمت های آلوده بطور دقیق ، از اشاعه بیماری به سایر درختان جلوگیری شود . برای جلوگیری از بیماری و شیوع آن لازم است درختان همه روزه مورد

بازرسی قرارگیرد وقسمتهای آلوده حذف شوند.

وسایل هرس در فاصله هر برش باید با محلول 10% مایع سفید کننده ضد عفونی شود .

2- مبارزه شیمیایی:

1ــ سمپاشی با ترکیب بوردو ( 100ــ 0.75 ــ 0.25 ) شامل 1% روغن قبل از باز شدن شکوفه ها توصیه می شود .

2ــ سمپاشی با ترکیب بوردو در اواخر دوره خواب درختان بشرطی که تمامی درخت را بپوشاند توصیه می شود . بهتر است ترکیب بوردو با روغن مخلوط گردد . این سمپاشی بیماری اسکاب سیب را نیز کنترل می کند

معمولا کمبودآهن نیز در درحتان میوه دیده می شود که در برگهای جوان و به صورتی ظاهر می شود که ما بین رگبرگها زرد رنگ می شود و رگبرگها سبز باقی می مانند برای درمان  این عارضه از سکستورول استفاده می شود کمبود پتاس نیز به این صورت بروز می کند که کناره برگها ابتدا شروع به زرد شدن و سپس دچارنکروز یا سیاه شدگی می شوند کمبود ازت در برگهای پیر بصورت زرد شدن بروز می کند.

در بازدیدی که از یکی از باغات منطقه کشکسرای صورت گرفت باغی بود در حدود 2 هکتار  که در این باغ اصول کاشت و داشت برای رسیدن به یک محصول خوب رعایت شده بود به طوری که درختها با فاصله مناسب از هم کاشته شده بودند وهرس های لازم جهت رسیدن به محصول خوب و فرم دهی مناسب ایجاد شده بود همچنین در این باغ از سیستم آبیاری قطره ای برای آبیاری استفاده می کردند که آب پس از اینکه درون استخری جمع می شد در زمانهای معین آبیاری شروع به فیلتر کردن آب و همچنین کوددهی درون مخزنهای مخصوصی می کنیم سپس آب به درون لوله های اصلی پمپ می شود و از لوله های اصلی وارد لوله های کوچکی می شود که دارای قطره چکان هایی می باشند که این لوله ها در دو طرف هر درخت قرار گرفته بودند (برای رساندن آب به هر دو طرف ریشه ها ).

در این باغ دو درخت مورد کاشت قرار گرفته شده بود یکی درخت زردآلو بود ودیگری درخت هلو بود. 

درخت زردآلو :

در درخت زردآلو پوکی دومه ها عنصر میوه ده هستند. جوانه های زردآلو نسبت به جوانه های سایر دانه دار ها کوچکتر است. برگهای انتهایی به رنگ قرمز دیده میشوند که یک مشخصه برای شناسایی این درخت است.

همچنین درخت زردآلو به زخم خیلی حساس است که در صورت ایجاد کوچکترین زخم مورد حمله آفات قرار میگیرد. اگر چنانچه پوسته براحتی جدا شود یا اینکه تنه یک حالت پوکی داشته باشد درخت بیمار است. در مورد آبیاری درختان لازم به توضیح است که آبیاری به روش کرت بندی نباید صورت گیرد زیرا اولا به ریشه ها اجازه تنفس داده نمی شود  و ثانیا از طریق تماس مستقیمی که طوقه با آب دارد درخت را بیمار می کند.  

هرس درختان و گیاهان به دو صورت هرس زمستانی و هرس تابستانی انجام می پذیرد.

هرس زمستانه در زمانی انجام میگیرد که گیاه یا درخت کاملا بدون برگ است و هرس تابستانه از نیمه بهار تا آخر تابستان صورت می گیرد.

هرس شلجمی :

این شکل بیشتر در میوه کاری و برای محدود کردن ارتفاع درخت و گسترده نمودن تاج ( در درختانی مانند گلابی، سیب، زردآلو، گردو، بادام، پسته، خرمالو، آلو و... ) به کار می رود. در این روش ، پس از آنکه نهال ترکه ای در زمین شد، سر آن را در فاصله ای حدود 115-120 سانتی متری زمین قطع می سازند. در سال بعد تولید تعدادی شاخه های فرعی می کند که در زمستان تعدادی از آنها را که از رشد چند  جوانه بالایی حاصل شده و زاویه بسته و رشد عمودی دارند، حذف و از بقیه 2 تا 5 شاخه را که با تنه زاویه نزدیک به عمودی داشته و در اطراف تنه اصلی واقع شده و با یکدیگر 30-20 سانتی متر فاصله عمودی داشته باشند و به عنوان شاخه های اصلی درخت آینده گزینش و بقیه را از ته قطع می کنند. این طرز هرس باعث می شود که درخت در تمام جوانب خود دارای شاخه های قوی بشود و شاخه ها بتوانند محصول زیادی تولید کرده و در برابر وزن آن و نیز فشارهای خارجی به راحتی مقاومت کنند.

هرس جامی :

 این شکل از نظر طرز هرس بسیار شبیه هرس شلجمی است، با این تفاوت که در هنگام گزینش شاخه های اصلی، فاصله عمودی آنها با یکدیگر کمتر و حدود 15-10 سانتی متر در نظر گرفته می شود. چنین شاخه هایی، پس از اینکه رشد کردند و قطور شدند، فاصله های میانی را پر خواهند کرد و چنین به نظر خواهد آمد که همگی از انتهای تنه منشعب شده اند. شکل جامی بیشتر برای هلو و گهگاه برای برخی از گونه های سیب و بادام بکار می رود. مزیت این شکل، باز بودن قسمت مرکزی تاج و نفوذ نور کافی به داخل آن می باشد. مهمترین عیب این شکل این است که محل اتصال شاخه های اصلی به تنه، بدلیل تراکم آنها به نسبت ضعیف است و همیشه این خطر وجود دارد که در اثر وزن میوه و فشار ناشی از برف و یخ زمستانه تنه یک یا چند شکاف از وسط بردارد و درخت از بین برود. عیب دیگر این شکل این است که حتی در درختان مثل هلو که حتی برای تربیت به شکلهای هرمی و شلجمی مناسب نیستند.

 

 

درخت آلبالو :

 در مقایسه با درخت گیلاس کوچکتر بوده و شاخه های درخت بحالت آویزان است که به این حالت ، حالت مجنون نیز میگویند. آلبالو و گیلاس بیشتر روی پوکی دومه ها میوه و گل میدهند.

درخت گردو :

 گردو روی شاخه های دو ساله میوه می دهد بهمین جهت ، سرمای زیاد موجب کاهش میوه دهی می شود. فاصله دو درخت گردو از همدیگر حداقل باید 9 متر باشد. باید اضافه نمود که درخت گردو هرس چندانی نمی خواهد. بیماری مشهور گردو آنتراکنوز است که بیشتر دچار آن می شود که در این حالت برگها بشکل سوخته دیده می شوند.

امروزه گردو یکی از باارزش ترین محصولات از نظر تولید میوه به عنوان درخت باغی و تولید چوب به عنوان جنگلی یا غیر جنگلی می باشد .گردو در شرایط مناسب رشد زیادی دارد و 200 تا 300 سال عمر می کند ، منطقه ما  با شرایط آب و هوائی مناسب برای کاشت گردو و گسترش آن یکی از بهترین مناطق برای رونق گردو کاری است .

شرایط آب و هوائی مناسب گردو : رویشگاههای گردو وسیع بوده ، از این رو گونه ها ، ارقام بیشماری از گردو وجود دارد ، لذا بررسی شرایط محیطی برای گردو بسیار مشکل است ولی با این وجود اکثراً دارای نیازهای مشابهی هستند ، گردو از درختانی  است که طالب آب و هوای کوهستانی و دره ای تا مناطق معتدل ، می باشد . حساسیت گردو به سرما بسیار قابل توجه و پر اهمیت است . هر چند گردو معمولاً طـــــالب آب و هوای خنک و معتدل دره ها و کوهستانی است و بیشتر ارقام آن زمستانهای سخت سرمای منهای 30 درجه را نیز تحمل می نمایند.

 گردو در بهار فعالیت خود را آغاز می کند و در پائیز نیز دیر بخواب می رود و در همین رابطه در مناطق کوهستانی اکثراً سرمای دیر رس بهاره پیش می آید و ارقامی که گل آنها زود باز می شوند به شدت آسیب دیده و خسارت زیادی به محصول وارد خواهد شد . با وجود این بررسی ها و تحقیقات نشان داده است که درخت گردو نیازمند یک پریود سرمای بوده تا بتواند جوانه های خود را به طور منظم باز کند و در سالهایی که زمستانها معتدل باشد جوانه هایی که سرمای کافی را دریافت ننمایند ، برگها دیر باز شده ، زمان گلدهی به تاخیر می افتد و عمل باروری ناقص انجام گرفته و یا میوه ها ریز و نامرغوب خواهد شد . هر چند دما نمی تواند به عنوان یک عامل بازدارنده باشــد ولی دماهای بالا کیفیت مغز را کاهش می دهند ، و لازم است برای رسیدن محصول دمای محیط در طول چندین هفته قبل از برداشت در محدوده 32-27 درجه سانتی گراد باشد ، زیرا دماهای پائین در این زمان نیز باعث چروکیدگی مغر گردو می گردد.

تهیه زمین کاشت : چون ریشه گردو عمیق و گسترده است در نتیجه خاکهای کم عمق مانع رشد ریشه ها و باعث ضعیف ماندن درخت می گردند . پس باید حداقل خاک 2 متر و جنس آن سنگین متوسط تا نسبتاً سبک یعنی رسی باشد . زمینی که برای کاشت گردو اختصاص داده می شود در پائیز باید شخم عمیق بخورد و کود دامی پوسیده فراوان به آن داده شود ، واین کود در عمق خاک مدفون گردد . پس از مسطح نمودن زمین برای احداث باغ و پیاده کردن نقشه کاشت ، باید روش و فواصل ردیفهای درختان را مشخص نمود . در احداث باغات جدید امروزه بهترین روش برای رسیدن به حداکثر رشد و تولید بیشتر و دریافت نور کافی در مناطق سردسیر روش مستطیلی بوده ، در روش مستطیلی فاصله درختان روی ردیفها از فاصله بین ردیفها بیشتر است چون درختان در صبح و بعد اظهر سایه کمتری بر روی همدیگر می اندازند و در نتیجه از نور بیشتری بهره مند می گردند.

به صورت خلاصه :

 1- اراضی مناسب کاشت گردو باید عمیق با بافت متوسط یا نسبتاً سبک یعنی رسی

  باشد.                                                              

  2- برای کاشت از روش مستطیلی جهت دریافت نور بیشتر استفاده می شود .

  3- ریشه نهالها قبل از کاشت در آب نگهداری و یا مرطوب گردند و بعد از   

     کاشت درختان بلافاصله آبیاری شوند

برداشت گردو :

چیدن محصول گردو زمانی انجام می شود که گردو کاملاً رسیده باشد ، زیرا اگر در در امر برداشت تاخیر حاصل شود کیفیت مغز گردو کاهش پیدا خواهد کرد ، یا به دیگر سخن مغز میوه تیره تر خواهد شد ، و قبل از اینکه محصول به حالت طبیعی از شاخه جدا شود باید عمل برداشت انجام گیرد . اگر برداشت زودتر از زمان بلوغ صورت گیرد میوه نارس و پس از خشک شدن چروکیده می گردد ، معمولاً بهترین زمان برداشت بسته به ارقام و شرایط آب و هوائی مختلف 4-1 هفته قبل از اینکه پوست سبز از روی میوه جدا گردد (میوه رسیده باشد ) و یا پوست سخت تغییر رنگ داده و تمایل به قهوه ای روشن پیدا کند با توجه به این داده ها اقدام به برداشت می نمائیم . روش برداشت معمولاً تکاندن شاخه های درخت با استفاده از چوبهای بلند می باشد که باید با احتیاط کامل صورت گیرد . پس از آنکه برداشت تمام شد بلافاصله باید پوست سبز روی دانه گردو باقی نماند و بتواند عمل سفید کردن پوست را انجام دهد ، گردو را با آب تمیز که مقدار بسیار کمی نمک در آن حل شده باشد می شویند و بلافاصله باید اقدام به خشک کردن آن نمود و میزان رطوبت آن را به حداکثر 6-4 درصد رسانید تا از کپک زدن وسیاه شدن گردو جلوگیری شود .

زنگ گردو یکی از بیماریهایی است که در برگهای درخت گردو  دیده می شود که توسط زینب باید با آن مبارزه کرد و برای مبارزه با آنتراکتوز گردو که به صورت لکه هایی به شکل دایره هایی تو در تو دیده می شوند از زینب یا بنومیل استفاده می شود راه پیشگیری از این بیماری برای سال بعد، باید در پاییز پس از ریزش برگها ، برگها سوزانده شوند.

ما میتوانیم با هرس مناسب اجازه دهیم تا نور به قسمتهای درونی درخت وارد شده و میوه دهی افزایش یابد که هر چه میوه دهی در قسمت پائین درخت بیشتر باشد درخت با ارزشتر است. در موقع هرس جوانه رو به بیرون حفظ می شود و جوانه داخلی هرس می گردد مگر اینکه نور به حد کافی برسد.

اگر درخت به حال خود رها شود قسمتهای میانی درخت بعلت ناکافی بودن نور خورشید از میوه دهی می افتند اما  قسمتهای انتهایی و بالایی  درخت میوه ده می شوند که چندان ارزشی را ندارد بهمین خاطر است که فاصله یک درخت بزرگ مانند گردو از درخت سیب از نظر سایه اندازی باید 9 متر باشد.

بازوی خشک درخت را بصورت دو زمانه می برند یعنی یک برش کوچک را از پائین بازو و یک برش را از بالای بازو می دهند.

برگ ریزان زودرس یک نوع از علائم حمله آفات به درخت است ، درختی که بار دهی را از دست داده و تنه آن سوراخ سوراخ شده است مورد حمله چوبخوارها قرار گرفته ، پس باید بریده و سوزانده شود تا به درختان دیگر سرایت نکند.

ضمنا باید توجه داشته باشیم که زمانیکه قیچی به درخت آلوده ای زده شد برای استفاده مجدد از قیچی برای درختان دیگر باید ضد عفونی شود.( البته با الکل )

یچیدگی برگ هلو :

بیماری پیچیدگی برگ هلو که به فارسی بیماری لب شتری و یا بیماری باد سرخ هلو نامیده می شود

علائم بیماری:
خسارت بیماری شامل پیچیدگی ، تورم و تغییر رنگ و ریزش برگ ها و آلودگی جوانه ها و سر شاخه ها و سرانجام ضعف کلی درخت می باشد . درختان جوان بیش از درختان پیر در برابر این بیماری حساس هستند و به طور کلی بیماری در مناطق گرم وخشک اهمیت اقتصادی ندارد . مشخص ترین علائم بیماری روی برگ ها ظاهر می شود ، به این صورت که در بهار برگ ها پیچیده و پهنک در بعضی از قسمت ها متورم ، کلفت می شود . به همین جهت در اصطلاح زبان فارسی بیماری لب شتری نامیده می شود . میوه ها نیز ممکن است آلوده شود و قبل از موعد مقرر بریزند . برگ های آلوده به بیماری زود ریخته و برگ هائی که بعداً تشکیل می گردند سالم باقی می مانند . نشانه های بیماری ممکن است فقط روی تعدادی از برگ های هر درخت ظاهر شود ولی عملاًتمام برگ ها را مبتلا می گرداند و ریزش برگها راسبب می شوند . شکوفه ها و میوه های جوان آلوده نیز اغلب قبل از موعد می ریزد .

مبارزه :
1 ــ برای کنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو دو نوبت سمپاشی با ترکیب بوردو
اولی در پائیز پس از ریزش 50% برگ ها و دومی در اواخر زمستان قبل از تورم جوانه ها توصیه می شود .
2 ــ پس از آلودگی برگ ها دیگر مبارزه ممکن نخواهد بود چون آلودگی زمان تورم جوانه ها روی می دهد . سمپاشی با ترکیب بوردو پس از ریزش برگ ها و یا در اواخر زمستان قبل از تورم جوانه ها توصیه می شود

کود بیوفسفات طلایی :

این کود محتوی روی می باشد و برای باغهای میوه استفاده می شود . و به میزان 2 -1 کیلو به ازاء هر درخت میوه بارده ( جایگزین کود های فسفاته ) داده می شود . همرا آن یک بسته 300 گرمی مایه تلقیح تیو باسیلوس نیز داده می شود که برای مصرف آن زیر سایه آنرا با محتویات کیسه مخلوط کرده و یک کیلو از ان را برای هر درخت در یک یا چند چاله قرار می دهیم .

بادام:

درختی است مقاوم به خشکی و نوسانات درجه حرارت که در مناطق خشک و نیمه خشک به خوبی رشد کرده و محصول می دهد. گلهای بادام در بهار از سایر میوه ها زودتر باز می شود و بنابراین به سرماهای دیررس بهاره حساس است. عمر اقتصادی بادام بالغ بر 50 سال بوده و در شرایط مناسب و نگهداری خوب میتوان تا 5/4 تن محصول از یک هکتار باغ برداشت نمود. ولی معمولاً میزان تولید از این حد کمتر و حدود 2 تن در هکتار است. برای رفع حساسیت گل بادام به سرماهای بهاره باید از واریته های دیرگل برای کاشت بادام استفاده نمود. گل بادام روی شاخه های یکساله بصورت انفرادی ظاهر می شود. گرده گل بادام چسبناک بوده و توسط زنبور عسل و سایر حشرات انتقال می یابد. بنابراین وجود زنبور عسل در باغ کمک زیادی به افزایش محصول خواهد کردبه دلیل ریز بودن بادام این گیاه نیاز به تنک شدن ندارد و سنگین بودن بار در یکسال ضرری به گیاه و میزان محصول آن در سالهای بعدی نمی زند بهترین پایه برای بادام نهال بذر ی بادام است پایه بادام در خاکهای آهکی نتیجه خوبی می دهد.

هرس بادام:

بادام را هر سه سال یکبار هرس شدید می کنند. بادام در مقابل کم آبی بسیار مقاوم است و در بعضی جاها به صورت دیم کشت میگردد. ولی آبیاری منظم در ازدیاد رشد میزان محصول بسیار مؤثر است بادام در اکثر خاک ها حتی زمینهای سنگلاخی به خـوبی دوام آورده و چنانچه خاک قابل نفـوذ باشـد محصول می دهد. اما در خاکهای شنی رسی (سبک تا متوسط) بهتر رشد می کند. میوه بادام محصولی است پر ارزش و به خاطر داشتن روغن و آلکالووئید صادراتی می باشد و برای تهیه روغن بادام از آن استفاده می شود. بادام از سال چهارم پس از کاشت شروع به باردهی نموده و از سن ده سالگی به اوج باردهی اقتصادی خود رسیده و حداکثر محصول خود را تولید می کند. با مقایسه نیازمندیهای بادام و شرایط موجود در محل اجرای طرح مشاهده می گردد درخت بادام کاملاً برای کاشت در منطقه مناسب بوده و رشد و تولید آن در منطقه به شرط استفاده از واریته های دیرگل هیچگونه محدودیتی نخواهد داشت.

 نیازمندیهای خاکی درخت بادام:خاک سبک، دارای شوری کم، PH برابر 5/6 تا 8، زهکشی خوب،  خاک لوم رسی که قابلیت نگهداری آب خوبی دارد ،

 

گوجه فرنگی:

سه نوع گوجه فرنگی از نظر رشد وجود دارد:

 1-رشد محدود ( cm50 )

 2- رشد نیمه محدود (cm 90-70(

3- رشد نامحدود: برای کشت گلخانه ای) m 2 (  که برای دادن محصول نیاز به هرس دارد.

مشخصات یک نشا خوب :

 1- رشد قوی و متراکم داشته باشد  2-ریشه قوی وانبوه داشته باشد (بهترین نشا به رنگ بنفش وبه قطر یک خود کار بیک )

4- میانگره کوتاه  5- شاخ وبرگ سالم 6-مقاوم شده وقوی

از عوامل موثر در رشد بهتر گیاه می توان به هوادهی ونوردهی زیاد ، آب دهی کم تا ریشه رشد عمیقی پیدا کند

تهیه خاک نشا :

دارای بافت نرم ، ثابت نفوذ پذیر نسبت به آب و هوا ، دارای مواد غذایی مناسب و به اندازه کافی ، دارای PH  مناسب ومقاوم در نوسانات شیمیایی باشد ، عاری از بذور علفهای هرز وبیماریها باشد.

بیماری های فیزیو لوژیک گوجه فرنگی:
پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی :
علائم اولیه پوسیدگی گلگاه شامل لکه های سوخته روی گلگاه میوه های رسیده یا در نزدیکی آن است . این لکه ها به سرعت رشد می کنند و ممکن است به هم بپیوندند و نواحی آسیب دیده وسیعی را بوجود بیاورند. به علت خشک و چروک شدن بافت ، سطح زخمها چروکیده و چرمی و به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه در می آید. قسمتهای آسیب دیده معمولا مورد حمله پاتوژنهای ثانویه قرار می گیرند که باعث پوسیدگی نرم و فساد میوه می گردند. در برخی مواقع بافتهای داخلی بیرنگ شده و متلاشی می گردند بی آنکه علائم قابل مشاهده ای در سطح میوه وجود داشته باشد.
پوسیدگی گلگاه عارضه ای است که با کمبود موقتی کلسیم موجود در گیاه مرتبط است و با تغییرات رطوبتی خاک تشدید می شود . اگر میزان آب محدود باشد، رشد گیاه کند می شود و متعاقبا جذب مواد غذایی نیز کاهش می یابد. این موضوع باعث کاهش غلظت کلسیم در گیاه می گردد زیرا کلسیم توسط جریان آب در گیاه جابجا می شود. به همین دلیل بخشهایی از گیاه که سریع تر تعرق می کنند، بیشترین میزان کلسیم را دریافت می نمایند.این نواحی معمولا برگهای بزرگ دارند که به خاطر اندازه برگشان تعرق زیادتری دارند. به این ترتیب میوه های در حال رشد، کمترین میزان کلسیم مورد نیاز خود را دریافت می کنند. استرس های رطوبتی ای که حتی در نتیجه پژمردگی های جزئی گیاه بوجود می آید، برای ایجاد کمبود کلسیم کافی است. زمانی که رطوبت به حد مناسب می رسد، گیاه رشد طبیعی خود را از سر می گیرد. ولی جذب کلسیم هنوز کند است و گیاهی که به سرعت در حال بزرگ شدن است، کلسیم کافی برای رشد خود دریافت نمی کند.
میزان انتشار عارضه پوسیدگی گلگاه را می توان با فراهم کردن رطوبت یکنواخت در مزرعه ( مثلا با استفاده از مالچ که هم باعث کنترل علفهای هرز می شود و هم مزرعه نیازی به کلتیواتور زدن پیدا نمی کند که ریشه ها در اثر آن آسیب ببینند ) و عدم مصرف زیاده از حد کودهای ازته کاهش داد. البته واریته های مختلف گوجه فرنگی از نظر حساسیت با هم بسیار تفاوت دارند. هیچکدام از واریته های حاضر تحمل کافی نسبت به این عارضه ندارند تا بتوان از آنها به عنوان یک راه کنترلی استفاده کرد. در ضمن محلول پاشی به موقع میوه و شاخ وبرگ گوجه فرنگی با محلول رقیق شده کلرید کلسیم و تکرار آن، مانع از پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی می شود.
آفتاب سوختگی :
علائم آفتا ب سوختگی ابتدا روی گوجه فرنگی هاینرسیده دیده می شود. این علائم به صورت بروز نواحی سفید یا روی میوه هایی است که در معرض آفتاب قرار گرفته اند. نواحی تغیییر رنگ یافته چروک خورده و فرورفته اند و اغلب با یک هاله زرد رنگ احاطه شده اند.

کنترل :

 در موقع برداشت یا هرس کردن،  نباید میوه ها در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرند. داربست ها را طوری باید قرار داد که میوه ها در معرض خورشید نباشند. استفاده از قارچکش ها و مبارزه با بیماری های برگی از نابود شدن برگها جلوگیری می کند. از ارقام هایی استفاده شود که پوشش برگی مناسبی دارند.
ترک های رشد:
در گیاه گوجه فرنگی دو نوع ترک رشدی دیده می شود : متحدالمرکز و شعاعی . ترکهای رشدی متحدالمرکز باعث بوجود آمدن ترکهای دایره ای شکل در انتهای میوه می شوند ولی ترکهای شعاعی از انتها به طرف خارج گسترش می یابند. این عارضه هنگام رسیدن میوه ظاهر میشود. این ترکها غالبا وقتی بوجود می آیند که شرایط مختلفی مثل نوسانات زیاد دما و رطوبت باعث تغییر شدید سرعت رشد می گردد. باران های شدیدی که پس از آب و هوایی خشک به وقوع می پیوندند، باعث بوجود آمدن ترکهای شعاعی در اکثر ارقام گوجه فرنگی می شوند. توانایی تحمل ارقام گوجه فرنگی نسبت به ترک خوردن متفاوت است و بستگی به استحکام و قابلیت انبساط  پوست میوه دارد. ارقام بسیار حساس موقعی که میوه هنوز سبز است، ترک می خورند و ارقامی که تا حدودی مقاومند غالبا تا مراحل بعدی ترک نمی خورند. هر چه میوه زودتر ترک بخورد، ترکهای عمیق تر ی در آن بوجود می آید. نیتروژن زیاد و پتاسیم کم در ترک خوردن میوه ها نقش دارند و بنابراین فراهم کردن مواد غذایی مناسب، آبیاری منظم و کافی باعث کاهش احتمال ترک خوردن میوه ها می گردد.
رسیدن لکه دار :
در این عارضه بخشی از میوه به علت عدم تلقیح مناسب به خوبی نمی رسد. آب و هوای سرد باعث شیوع این عارضه می شود و کمبود آب یا مقدار زیاده از حد آن نیز باعث تشدید ان می گردد. علائم به شکل لکه های زرد رنگ یا سفیدی است که بافت زیر آن سخت باقی می ماند. نواحی آسیب دیده هم معمولا در بخش بالائی میوه هستند. این عارضه ممکن است با علائم ناشی از ویروس موزائیک توتون اشتباه شود. این بیماری در ارقام قدیمی شایع تر است.
پیچیدگی برگ:
پیچیدگی برگ نوعی عارضه فیزیو لوژیک است که در اثر آب و هوای سرد و بارانی ایجاد می شود. این عارضه باعث پیچ خوردن برگهای پایینی به سمت بالا وضخیم و چرمی شدن آنها می گردد. پیچیدگی برگ اثری روی رشد گیاه و میزان محصول نمی گذارد و نیازی به مبارزه با آن نیست.
عوارض ناشی از علف کشها :
علف کشها می توانند باعث بد شکل شدن شاخ و برگ گوجه فرنگی شوند. بوته های گوجه فرنگی بویژه به D ـ ۴و۲ حساس هستند . علف کشها باعث خم شدن برگها به سمت پایین، ضخیم شدن آنها می شوند. برگهای تازه باریک و پیچ خورده اند و به طور کامل توسعه نمی یابند. در ضمن در اثر بادبردگی هم ممکن است علف کشهایی که برای کنترل علفهای هرز چمنی به کار می روند، روی گیاه زراعی رفته و عوارض آشکار گردند. بخارات ناشی از علف کشها هم ممکن است گیاه را تا چند روز پس از کاربرد علف کشها تحت تاثیر قرار دهند. علف های چیده شده ای که قبلا علف کش روی آنها استفاده شده نیز نباید به عنوان مالچ درمزارع گوجه فرنگی به کار روند. اگر آسیب های وارد شده جزئی باشند، گیاه قادر به رشد و ترمیم خود خواهد بود. در ضمن گیاهان آسیب دیده باید به طور مرتب و کامل آبیاری شوند.

لکه سیاه گوجه فرنگی :

در بازدیدی که ازمزرعه گوجه فرنگی صورت گرفت در قسمتی از مزرعه متوجه وجود بیماری بنام لکه سیاه گوجه فرنگی در قسمتهایی از مزرعه شدیم که این بیماری به صورت لکه های سیاه پراکنده ای در برگها ظاهر می شود که باعث افت محصول می شود برای مبارزه با این بیماری از سم داکونیل استفاده می کنیم.

همچنین برگها دچار پیچیدگی و برروی برگها حشرات ریزی دیده شد که از دورسبان برای رفع این آفت استفاده می کنیم.

پیچیدگی برگها وپلاسیدگی میوه ها:

عامل قارچی این بیماری فوزاریوم می باشد که باعث قهوه ای شدن واز بین رفتن آوندهای چوبی وآبکش در ساقه وریشه می شود وعدم رسیدن آب ومواد غذایی به میوه و برگهای گوجه فرنگی را سبب می شود که در صورت آلودگی درمان موفقی نخواهیم داشت ولی می توان تا حدودی با استفاده از ترکیبات مسی باعث بهبود گیاه شد پیچیدگی برگها ناشی از وجود حشرات ریزی می باشد که دورسبان سم خوبی برای مبارزه با این آفت می باشد.

پژمردگی فوزاریومی و ورتیسیلیومی :

دوعلت اصلی دچار شدن به بیماری  پژمردگی وپلاسیده شدن  گوجه فرنگی مر بوط به پژمردگی ناشی از فوزاریوم وقارچ ناشی از آفت گیاهی  می باشد.پژمردگی فوزاریومی در بین این دو بیماری متداولتر است

اغلب این زردی به یک طرف گیاه یا برگچه های مسطح یک طرف دمبرگ انحصار دارد برگهای تحت تاثیر واقع شده به زودی در بالای گیاه پژمرده وخشک می شوند اما آنها روی گیاه پیوسته باقی می مانند.پژمردگی پی درپی در برگها ادامه می یابدونتیجه آن سرانجام مرگ گیاه می باشد.ساقه های بیرونی ثابت وسبز باقی می مانند اما بندهای قهوهای کم رنگ در بافت آوندی مشاهده  می شود.

این کمرنگی را می توان به راحتی با برش عمودی ازمیان ساقه نزدیک خاک ونگاه کردن به ستون باریک قهوه ای ما بین ناحیه (مغز تیره)تیره مرکزی وبخش بیرونی ساقه مشاهده نمود. پژمردگی قارچ ورتیسیلیوم (قارچ ناقص) سبب زردی و پژمردگی یکسانی در برگهای پایین می شود.چنانکه این بیماری پیشرفت کند برگهای جوان شروع به پژمردگی وازبین رفتن می کنند تا زمانی که فقط تعداد کمی برگهای سالم روی گیاه باقی می ماند.اگرچه این بیماری کشنده نیست ولی ازرشد کامل گیاه جلوگیری می کند وگیاه را ضعیف می کند وتولید میوه های کوچک می کند. پژمردگی ورتیسیلیوم (قارچ ناقص)همچنین باعث بی رنگی سیستم آوندی تقریبا شبیه به پژمردگی فوزاریومی می شود بجز در اینکه قهوه ای شدن کاملا دور از بالای ساقه نمی تواند ادامه داشته باشد.بنابراین تشخیص این دو بیماری ممکن است به آنالیز آزمایشگاهی نیاز داشته باشد.

در بازدیدی که از یکی دیگر از مزارع گوجه فرنگی داشتیم در هنگام ورود به مزرعه متوجه کمبود تعداد گل در بوته ها شدیم که این کمبود با وجود اینکه در این مزرعه از آبیاری قطره ای برای آبیاری استفاده می شد و ازنظر آبی مشکلی وجود نداست دیده می شد که بدلیل عدم رعایت فاصله مناسب داخل ردیف ها و عدم رعایت تناوب کشت به صورتی که سال قبل نیز در این مزرعه گوجه فرنگی کشت نموده بودند می باشد همچنین عدم تامین کود مورد نیاز از عوامل دیگر می باشد

 کمبود کلسیم  نیز عارضعه دیگری  می باشد که به صورت سیاه شدگی بزرگی در میوه گوجه فرنگی دیده شد.

پیچیدگی برگها نیز ناشی از وجود کنه بر روی برگها می باشد که برای مبارزه از کوزون استفاده می کنیم.

سفیدک و تریپس بر روی گیاه جالیزی خیار:

سفیدکها نوعی بیماری قارچی هستند که دارای انواع مختلفی می باشند که می توان به سفیدکهای دروغی و ظاهری ، سطحی و..... اشاره کرد که بر روی برگ ومیوه ظاهر می شود سفیدکها عموماً در آب وهوای گرم رشد بهتری دارند که با توجه به گرمی هوا و غرقاب کردن زمینهای زراعی که باعث ایجاد رطوبت مناسب برای رشد این سفیدکها می شوند  

یکی از سفیدکهایی که مشاهده شد سفیدک سطحی  بود که به صورت لایه سفید رنگی در سطح برگ دیده می شود که برای مبارزه با آن از دینو کاپ یا کاپتان استفاده می شود.

نوع دیگری از سفیدک ، سفیدک ظاهری می باشد که در زمانی که هوا گرم نباشد از گوگرد ودر صورتی که هوا گرم باشد از کوزان استفاده می شود که این سفیدک به صورت لایه هایی سفید رنگ در زیر برگ دیده می شوند

از مانب نیز می توان برای مبارزه با سفیدک ها استفاده کرد

در بررسی دیگر از برگهای خیار تریپس مشاهده شد که دورسبان عموما برای مبارزه با این آفت مورد استفاده قرار می گیرد.

چند رنگ شدن برگهای خیار به صورت رنگهای سفید، سیاه، بنفش و...... دیده می شود که توسط مانب به درمان آن باید پرداخت.

برخی از بیمارهای مو:

سفیدکها از عمده ترین بیماری هایی هستند که بر روی مو دیده می شوند.

سفیدک دروغی یکی از بیماریهایی است که در مو مشاهده کردیم که علایم این سفیدک علاوه بر لایه های سفید رنگ در زیر برگ ، باعث زرد شدن و پژمردگی تک تک برگها می شود که با زینب ومانکوزیت با  آن مبارزه می کنند.

کمبود دانه ها نیز بیماری دیگری می باشد که مشاهده گردید که معمولا در اوایل تابستان در خوشه ها نیز مشاهده می شود که این عارضه بر اثر تریپس حاصل شده بود که در اوایل آلودگی باید جهت مبارزه از دیازینون استفاده شود و برای ادامه رشد دانه های باقیمانده از کود مایع استفاده می کنیم.

مزرعه کدو:

در بازدیدی که از مزارع داشتیم به مزرعه ای راهی شدیم که در آنجا کدو تنبل کشت کرده بودند  در این مزرعه از آبیاری قطره ای برای آبیاری استفاده می شد به این صورت آب وقتی از چاه توسط موتور آب خارج می شد در درون استخر بزرگی جمع می شد سپس پس از پمپ و فیلتر شدن و مخلوط شدن با کودها ی مورد نیاز وارد لوله های اصلی می شود سپس از این لوله ها وارد لوله های کوچک پلاستیکی می شوند که حاوی قطره چکان هایی می باشند که این قطره چکان ها را با توجه به فاصله داخل ردیف های کاشت (همان فاصله بین دو بوته) قرار می دهند وسپس از این قطره چکانها آب و کودهای شیمیایی مورد نیاز که قابلیت حل شدن را دارند برای گیاه فراهم می شوند.

لازم به ذکر است که فاصله داخل ردیفها 50-40 سانتیمتر و بین ردیفها 150 سانتیمتر می باشد همچنین دراین مزرعه سه ساعت در روز آبیاری صورت می گیرد ودرمقایسه با آبیاری غرقابی یک چهارم کمتر آب مصرف می شود.

خاک مناسب برای رشد بهتر کدو لوم شنی می باشد و PH  قلیایی مناسب برای کاشت کدو می باشد.

گیاه انگل سس:

در بازدیدی که از مزرعه یونجه داشتیم به تعداد زیادی از علف هرز سس که انگل گیاهی خطرناکی برای یونجه می باشد و سبب می شود که سطح وسیعی از مزرعه را بپوشاند.

 این گیاه انگل به راحتی به مزارع اطراف منتقل می شود تا چندی پیش سمی که برای از بین بردن سس استفاده می شد داکتان نام داشت که متاسفانه این سم را نمی شود در مزارع یونجه بکار برد زیرا باعث از بین رفتن یونجه به همراه سس می شود به تازگی سمی بنام پرسویید به بازار آمده است که می توان آن را براحتی برای از بین بردن سس در مزارع یونجه بکار برد به طوری که آسیبی به یونجه وارد نشود.

 

 

 

 

گندم:

 

برخی ازآفات و بیماریهای گندم:

زنگ گندم:

زنگ گندم را ، قارچی به نام Puccinia ایجاد می‌کند. مهم ترین بیماری گندم به شمار می‌رود که شامل زنگ ساقه ، زنگ برگ ، زنگ خطی و زنگ نواری می‌شود. شرایط محیطی مساعد برای ایجاد این نوع آفت ، آب و هوای گرم تا گرم مرطوب می‌باشد. تشکیل حفره‌های قرمز یا سیاه که حاوی اسپورهای تولید مثل در سطح ساقه ، برگ ، غلاف و ... از علائم این بیماری می‌باشند. این قارچها از کارآیی گیاه در مصرف آب می‌کاهند، بافتهای گیاه را تخریب می‌کنند و تعداد دانه‌های موجود در سنبله را مانند زمانی که گیاه به کمبود آب دچار شده، کاهش می‌دهند.

زنگ زرد گندم زنگی می باشد که بر روی گندم مشاهده کردیم که باید از تیلت برای مبارزه با آن استفاده شود.

سیاهک گندم

سیاهک گندم یکی از بیماریهای قارچی گندم است که می‌تواند به صورت سیاهک آشکار ، سیاهک برگ ، سیاهک پنهان معمولی و ... ظاهر گردد. سیاهک پنهان ، مهم‌ترین و رایج‌ترین و در عین حال ، مخرب‌ترین نوع سیاهک است که خسارت زیادی مخصوصا به گندم پاییزه وارد می‌آورد.

برای مبارزه با سیاهک پنهان گندم از متاسیستوکسین استفاده می شود.

یکی از آفات مهم گندم که چند سالی است خسارت عمده ای را به مزارع گندم وارد می کند سن گندم می باشد که این آفت باعث می شود  پایین آمدن کیفیت گندم می شود که یک حالت دو رنگی دیده می شود که قسمتی از دانه به رنگ سفید آردی در دانه گندم مشاهده می شود که برای مبارزه با سن گندم سمپاشی مزارع توسط دسیس یا فنیتراتیون را باید در دستور کار قرار داد.

از آفات دیگر در مزارع گندم می توان به ملخ ها اشاره کرد که مالاتیون سم خوبی برای مبارزه با این آفت می باشد.

کیل گیری از مزرعه گندم:

در بازدیدی که برای کیل گیری از مزرعه گندم صورت گرفت در اطراف مزرعه گندم مورد نظر علف های هرز مختلفی از جمله یولاف وحشی مشاهده شد که باید در ارتفاع یک متری از سم پاشی فتیله ای در درون مزرعه استفاده شود که از سم تاپیک در حدود یک لیتر سم برای پانصد لیتر آب برای یک هکتار زمین استفاده می شود یا از سم پوماسوپر به همین میزان استفاده می شود.

کیل گیری در مزرعه گندم مورد نظر به این صورت انجام گرفت که پلانکت ( مربع چوبی تو خالی با مساحتی در حدود یک متر مربع ) را طوری در مزرعه قرار می دهیم که فضایی در حدود یک متر مربع از گندم ها درون آن قرار بگیرند وسپس گندم های درون پلانکت را درو می کنیم سه مرتبه این کاررا انجام می دهیم یکبار در جایی از مزرعه که به نظر ما محصول کمتری دارد و بار دوم در جایی که محصول متوسطی دارد و بار سوم در جایی که بیشترین محصول را دارد بعد از درو ، با خرمن کوب دانه ها را از کاه وکلش جدا کرده و سپس دانه ها را وزن کرده و درنمونه گیری ازمساحتی درحدود3 متر مربع حدود 200 گرم گندم به دست آمد سپس وزن گندم را در یک هکتار حساب می کنیم.

 

 

یکی از کمبودهایی که در گندم هایی که برداشت می شود وجود دارد ناشی از کمبود روی است.

علل کمبود روی(Zn) درخاک های مناطق دیم :

به دلیل آهکی بودن و وجود کربنات های کلسیم و منیزیم ، عنصر روی جذب سطحی این کربنات ها شده و از دسترس گیاه خارج می شود . چون PH این خاک ها تا حدی قلیایی بوده تحرک و قابلیت جذب آن نیز بسیار پایین می باشد . از طرفی وجود کربنات ها درآب های مناطق دیم مانع تحرک وجابجایی عنصر روی می شوند .

رفتار روی در خاکها :

چـند عـامل در خـاک بـر قـابـلیـت جـذب روی بوسیـله گیـاه اثـر دارنـد :

PH ، مقدارفسفر ، مقدارماده آلی و جذب سطحی بوسیله رسها.

1) PH  خاک :

در خاکهای اسیدی ، روی برای گیاهان قابل جذب تر است تا خاکهای قلیایی.

کمبود روی به هیچ وجه در خاکهای قلیایی رخ نمی دهد ، اما جذب آن بوسیله گیاه نشان داده است که قابلیت جذب آن تابعی از قدرت اسیدی خاک است. حداکثر جذب روی ، چه بومی خاک و چه اضافه شده به خاک در  پایین ترین PH  ها می باشد. بنا به  قاعده ای کلی بیشتر کمبودهای روی ناشی از  PH در محدوده 6-8 اتفاق می افتد. 

2 ) مقدار فسفر خاک :

درخاکها ی غنی از فسفات اغلب کمبود روی مشاهده شده است بعضی از مطالعات انجام شده  درروی در محیط کشت نشان می دهدکه در PH بین 5/6 5/8  جذب روی بوسیله گیاه با افزایش میزان فسفر درمحیط ریشه کاهش می یابد .

 

 

3 ) آنتا گونیسمی ( Antagonism  ):

 قابلیت جذب روی با مصرف زیاد فسفر کاهش می یابد و گفته می شود که روی در داخل گیاه با فسفر حالت آنتاگونیسمی ( اثر متقابل منفی ) دارد . با نمونه برداری های مکرر از مزارع  مشخص می شود که میزان فسفر دربیشتر زمینهای زراعی زیاد می شود و این نتیجه استفاده مداوم و زیاد نسبت به استانداردها ( 2 برابر بیشتر ) از کودهای فسفره می باشد .

اثر متقابل  Zn-p  در چندین گونه گیاهی مشاهده شده است . اگر خاک دچار کمبود خفیف یکی از این دو عنصر باشد دادن یکی به خاک سبب کمبود دیگری می گردد و این وضع را معمولا" می توان بادادن هر 2 عنصر به خاک اصلاح کرد .

4 )  ماده آلی خاک :

درخاک هایی که ماده آلی آنها بویژه ماده آلی حاصل از تیمار با کود حیوانی زیاد است کمبود روی مشاهده می شود.

 5) جذب سطحی بوسیله کانی های رس :

روی بوسیله کانیهای مختلف رس و کربنات های کلسیم و منیزیم جذب سطحی می شود.

 نگهداری روی بوسیله خاک ها با سایر کاتیون ها دارای رابطه زیر است :

H>Zn>Ca >Mg>K

کمبود روی معمولا" در خاک های آهکی مشاهده می شود و آهک دهی به  خاک های اسیدی ، گیاهان را دچار کمبود روی می کند .

بنابراین واکنشهای جذب سطحی می توانند روی قابل جذب را تا حد کمبود کاهش دهند .

نشانه های کمبود روی :

این عنصر درتشکیل هورمون های گیاهی نقش عمده ای داشته و اگر گیاه دچار کمبود این عنصر شود ، نوارهای موازی زرد رنگ در اطراف رگبرگ میانی مشاهده خواهد شد.

با نقصان روی نمو و تولید هیدرات کربن کاهش می یابد.

کودهای حاوی ریز مغزی روی :

از رایج ترین کودهای روی ، می توان سولفات روی با خلوص 23% و اکسید روی 78% را نام برد.

طرز مصرف کودهای حاوی روی :

این کودها می توانند به صورت مصرف خاکی ( اختلاط با خاک درموقع کشت ) و یا محلول پاشی به میزان 2 در هزار ( در مورد سولفات ها) روی برگ ها مصرف شوند .

دادن ترکیبات مختلف روی به خاک رایج ترین راه رفع کمبود های این عنصر است . برگپاشی ترکیبات روی درمحلول های آبی نیز موفقیت آمیز بوده است گرچه این روش را به طور کلی باید موقتی و برای موارد حاد درنظر گرفت .

بطور کلی برای تولید 5/1 تا 2 تن محصول دانه گندم درهر هکتار مصرف 10kg   روی از منبع سولفات روی به همراه سایر کودهای از ته و فسفره به صورت خاکی درموقع کشت و درشروع فصل زراعی توصیه می شود .

شرایط مناسب برای رشد گندم:

خاک شنی و رسی عمیق با زهکشی خوب ، برای رشد گندم مناسب است. اصولا میزان عملکرد گندم در شرایط دیم (آبیاری با باران) ، در خاکهای رسی بیشتر است. چون این قبیل خاکها قادرند آب را بهتر و به مدت طولانی‌تر در خود نگهدارند. اما در شرایط آبی (که کشاورز خود گیاه را آبیاری می‌کند) ، معمولا گندم زیاد تحت تأثیر بافت خاک خود قرار نمی‌گیرد. گندم هم مانند سایر گیاهان نمی‌تواند در خاک خشک جوانه بزند.

گندم بهاره به دلیل ذخیره شدن رطوبت زمستانی در خاک ، همواره رطوبت مورد نیاز خود را دارد. اما رطوبت خاک گندمهای پاییزه معمولا فرایند جوانه‌زنی را با مشکل مواجه می‌نماید. اگر برای جوانه زنی یا رشد اولیه جوانه ، خاک رطوبت کافی نداشته باشد بذرها ممکن است بپوسند یا در معرض صدمات ناشی از سرما قرار گیرند.

زنگ آفتابگردان:

زنگی که ما بر روی آفتابگردان مشاهده کردیم زنگ قهوه ای بود که برای مبارزه می توان ازسم کاربوکسیل استفاده کرد در صورتی این سم در دسترس نباشد می توان از ویتاواکس که ترکیبی از کاربوکسیل وتیرام است استفاده کرد.

معمولا برای رشد بهتر و برداشت محصول خوب در آفتابگردان از کود اوره و پتاس در طول فصل رشد استفاده می شود ودر زمان گلدهی از اوره استفاده می شود.

بیماری دیگری که در آفتابگردان مشهود است پوسیدگی طوقه می باشد که از بنومیل برای درمان آن استفاده می شود.

کود هایی که همراه با کلر می باشند در منطقه ما نبایستی استفاده شوند زیرا به دلیل وجود سدیم در خاکهای منطقه واختلاط سدیم با کلر وتولید      Naclکه باعث شوری خاک می شود بنابراین مثلادر جایی که به پتاسیم نیازمندیم بجای کلرو پتاسیم  که حاوی کلر می باشد از سولفات پتاسیم استفاده می کنیم

منبع: وبلاگ مهندسی کشاورزی مرند

[ دوشنبه 15 بهمن 1386 ] [ 16:57 ] [ محمداقا ] [ نظرات (2) ]
 
نقشه سایت رویان
آخرین مطالب

دعوت به همکاریroyan80@yahoo.com

ضمن عرض سلام و پوزش به دلیل غیبت اینجانب که برای مدت زیادی نتوانستم سایت را اپ کنم.از انجا که درblogsky امکان ایجاد وبلاک گروهی است و همچنین به دلیل مشغله فراوان تصمیم گرفته شد سایت به صورت گروهی اداره شود لذا از دوستان علاقمند دعوت به همکاری میشود.کسانی که خود مقاله می نگارند ویا مطالب ارزشمندی از دیگران (با ذکر منبع)دارند می توانند با نام خود در سایت ارائه نمایند.به این منظور داوطلبان از طریق قسمت نظرات آمادگی خود را اعلام کنند.  باشد تا بار دیگر شاهد بالندگی و شکوفایی رویان باشیم.

ارادتمند همیشگی شما دانش اموخته زراعت اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ورودی 1377محمد 

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 3496425