رویان
Royan.cjb.com بزرگترین مجله کشاورزی اینترنتی 
قالب وبلاگ

ماشینهای کشاورزی

مقدمه
* در روزگاران گذشته از بردگان برای شخم زدن زمین استفاده می نمودند و یا از نیروی دام بهره می گرفتند ، انسانهای اولیه از گاو آهن چوبی استفاده می کردند اما با پیدایش فلز از گاو آهن فلزی استفاده می نمودند ، بیشتر مزارع کوچک بوده و مزارع کوچک از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده ، از طرفی مزارع بزرگ هم نمی توانستند بدون نیروی ماشین کشت نمایند

* جمعیت کم بزرگترین نعمت در دنیای باستان بوده است ،آنها محیط زیست را همیشه سالم و پاک نگه می داشتند ، پاک نگه داشتن سه عنصر ( هوا –آب – خاک ) در روزگاران قدیم امری واجب بوده و حتی اشکانیان مرده ها را در کوزه های سفالی و یا در فلز دفن می نمودند تا خاک آلوده نشود ، اشکانیان در جنگ با یونانیان از طریق دریا نرفتند چون بر این باور بودند که با کشتی عبور از دریا باعث آلودگی آب دریا میشود. اما ما فرزندان خلف پیشینیان همه چیز را آلوده نموده ایم زمین ، هوا ، دریا و برای نسل آینده چیزی باقی نمانده .
تراکتور چیست :
ماشینی خود گردان است که قادر است سه نوع توان برای انجام عملیات کشاورزی و غیر انجام دهد که عبارتند از .
1- توان کششی 2 - توان دورانی 3- توان هیدرولیکی

* چند تفاوت بین تراکتور و خودرو :
تراکتور ------------------------------------= خودرو
1- چرخها قابل تغییر است = --------------------------------------= دارای چرخهای ثابت
2- دارای قفل دیفرانسیل =----------------------------------------- = فاقد قفل دیفرانسیل
3- وزن زیاد تراکتور = ------------------------------------------- = وزن کم خودرو
4- فاصله زیاد بدنه از زمین = --------------------------------------- = فاصله کم شاسی از زمین
5- دارای دستگاه هیدرولیک اتصال به سه نقطه است = ------------------ =فاقد دستگاه هیدرولیک است
6- دارای محور تواندهی است =---------------------------------------= فاقد محور تواندهی
7- چرخ ها قابل تنظیم میباشند =-------------------------------------= چرخ ها ثابت است
8- دست کم سه کلاچ دارد =-----------------------------------------= فقط یک کلاچ دارد
9- مناسب کار در همه جا می باشد =---------------------------------- = نا مناسب است
10- گشتاور زیاد است =-------------------------------------------- = دارای سرعت زیاد


* اتصال ماشین به تراکتور:
اتصال ادوات کشاورزی به تراکتور به سه طریق است که در زیر ذکر شده است .
1- سوار . به سه نقطه وصل میشوند و با دستگاه هیدرولیک است
2- نیمه سوار . به دو نقطه وصل میشوند
3- دنباله بند . فقط به یک نقطه تراکتور وصل میشوند

* طبقه بندی عملیات عمده کشاورزی :
عملیات عمده کشاورزی به چهار دسته تقسیم می شود
1- مرحله عملیات خاک ورزی
2- مرحله عملیات کاشت
3- مرحله عملیات داشت
4- مرحله عملیات برداشت
5- مرحله بسته بندی و نگه داری محصول

فصل اول
هدف از انجام عملیات خاک ورزی:
1. قبل از هر چیز باید زمین ناصاف و بایر را تسطیح و پاک سازی نمود
2. کندن کنده ها ی درخت ، جمع آوری ریگ و سنگ و دیگر چیزهای اضافی از زمین
3. صاف و مسطح نمودن مزرعه
4. در آوردن شیب مناسبی در زمین برای سوار شدن آب
5. کرت بندی جهت جلوگیری از شسته شدن خاک و کود
6. تهیه نهر و کانال برای کاشت انواع گیاه و یا عبور آب
بطور کلی چه در زمین کشت شده باشد و چه کشت نشده باشد خاک سفت میشود، لذا برای کشت مجدد باید کلوخ ها و خاک را خرد نمود تا زمین برای کشت بذر آماده شود.
* به عبارت دیگر کلیه عملیاتی که خاک را برای کشت آماده و مناسب می سازد عملیات خاک ورزی می گویند .

* چرا عملیات خاک ورزی انجام می دهیم ؟
* بخاطر نبود باران کافی و طبیعت خاک و نوع بافت آن خاک خشک و سفت سبب میشود که مجرا ها و دالان های عمیقی ریزی در خاک به وجود بیاورد و این دالان ها سبب خروج رطوبت درون خاک میشوند و به تبخیر آب درون خاک شدت می بخشند .
* ایران که جزو مناطق نیمه خشک محسوب میشود حفظ رطوبت خاک از اهمیت بسزایی برخوردار است و برای جلو گیری از فرار رطوبت خاک باید چند سانتیمتر سطح خاک را خرد نمود تا از فرار رطوبت ( تبخیر ) جلوگیری بشود، بسته شدن دالان ها به مقدار زیادی از تبخیر شدن آب جلوگیری می کند.
* معمولا پس از کشت بقایای گیاهی در سطح خاک و ریشه ها در زیر زمین باقی می ماند لذا قبل از کشت بعدی باید این بقایا را کاملا زیر و رو نمود تا ماشین های بعدی با مشکل روبرو نشوند اهداف این کار به شرح زیر است .

اهداف عملیات خاک ورزی :
1. تماس بهتر بذر با خاک
2. خرد کردن و شکستن خاک به منظور حفظ رطوبت و آماده سازی خاک برای پذیرش بذر و تهویه خاک
3. بقایای گیاهی در خاک دفن شده و پوسیده میشوند و همانند کود آلی به حاصلخیزی خاک کمک می کنند
4. با پوسیدن بقایای گیاهی ماشینهای بعدی به راحتی بتوانند در زمین کار کنند

* تعداد عملیات خاک ورزی:
این نوع عملیات در دو مرحله و گاهی سه مرحله صورت می گیرد که عبارتند از:
1- مرحله اول را خاک ورزی اولیه می نامند و خاک به قطعاتی تقریبا درشت خرد شده و عمق خاک ورزی اولیه حدود 40 سانتیمتر است .
2- عمق خاک ورزی ثانویه سطحی و حدود 10 تا 15 سانتیمتر می باشد .
* برای کشت بعضی از بذر ها مثل چغندر قند و یونجه و از این قبیل بذرها لازم است که خاک را خوب خورد نمود که این کار را بیشتر با تیلر انجام داده و آن را مرحله سوم می نامند.

* کشت و کار را بیشتر به دو روش انجام میدهند:
1- کشت آبی: که در بیشتر نقاط ایران معمول است و بخاطر کمبود باران در اکثر نقاط کشورمان از کشت آبی استفاده میشود
2- کشت دیم: در کشت دیم احتیاج به آبیاری نیست و فقط از طریق باران آبیاری شده و احتیاج به تسطیح زمین ندارد ، در تپه ها هم کشت میشود بیشتر کشورهای غربی کشت دیم دارند و در شرق آسیا برنج هم بیشتر به صورت دیم کاشته میشود . در کشت دیم باد شویی ( پرواز ذرات خاک به هوا ) و آب شویی خاک ( انتقال خاک توسط آب ) به ندرت صورت می گیرد.
نظریه جدید در کشت و زرع :
وقتی که ما بذر را روی یک نوار می کاریم چرا ؟ باید فاصله بین دو ردیف را هم شخم بزنیم ؟ چرا باید کود را در تمام سطح مزرعه بپاشیم ؟ در حالی که بذر و گیاه فقط از آن مقدار کود استفاده می برند لذا نباید در بین ردیف ها کود بدهیم ، شخم و کود بین ردیفها سبب شده تا علفهای هرز رشد کنند و هر چه علفهای هرز رشد کنند مواد مغذی خاک را استفاده می کنند و برای از بین یردن علفهای هرز نیز احتیاج به سم علف کش و یا نیروی کارگر خواهیم داشت که کاری پر هزینه است.
* برای مثال در آبیاری چکه ای و قطره ای بخاطر پخش نشدن آب در سطح زمین از ازداد علفهای هرز جلوگیری شده و در مصرف آب نیز صرفه جویی گردیده . درآبیاری غرقابی نیز اگر از روش تعیین رطوبت خاک به روش لمسی ( تحقیقات انجام شده در مرکز هواشناسی زرقان فارس) توسط اینجانب و آقای مهندس حقیقت انجام وچاپ شده استفاده شود به مقدار زیادی از مصرف آب جلوگیری میشود .
* استفاده از مالچ پاشی در بعضی از نباتات مانند (خیار ، هندوانه ، کلم ،کلم گل ، توت فرنگی پیاز ) و امثال اینها به مقدار زیادی در مصرف آب صرفه جویی می گردد. البته اگر این تحقیقات عملی گردد نه فقط بصورت جزوه در آرشیو کتابخانه ها خاک بخورد.
آیش چیست ؟ : آیش یعنی رها نمودن و نکاشتن محصول در خاک است در بعضی نقات مانند منطق دیم کاری و کم آب زمین را مدت یک سال زراعی بدون کشت رها می کنند تا خاک قوت کافی بگیرد .
ماشینهای خاک ورزی اولیه عبارتند از :
1. گاو آهن ها که عملیات شخم زدن یعنی بریدن و شکستن و بر گرداندن خاک را بر عهده دارد
* گاو آهن بر گردان دار دارای انواع زیر است = 1- گاو آهن سوار 2- گاو آهن نیمه سوار
3- گاو آهن دنباله بند که به صورت / یکطرفه /دو طرفه/ یک خیشه/ دو خیشه وجود دارد
* در ایران بیشتر از گاو آهن های یکطرفه و سه خیشه استفاده میشود ، به خاطر خشک بودن و سفت بودن خاکهای ایران احتیاج به تراکتورهایی با توان 65 تا 75 اسب بخار و بیش از سه خیش است که از نوع گاو آهنهای سوار هستند.
* انتخاب گاو آهن و نوع گاو آهن :
گاو آهن باید مناسب با نوع خاک ، وسعت مزرعه و همچنین توان تراکتور باشد مثلا در ایران برای خاکهای سفت و برای پوشاندن و دفن کردن بقایای گیاهی وبرگردان کردن خاک به منظور رو آوردن تخم و لارو حشرات لازم است که از گاو آهن های بر گردان دو یا سه خیشه سوار و برای مزارع بزرگ یا متوسط از گاو آهنهای نیمه سوار و دنبالع بند استفاده نمود.
* گاو آهنهای بیش از 4-5 خیش از نوع نیمه سوار می سازند چون بلند کردن آنها با دستگاه هیدرولیک تراکتور مشکل است ، گاو آهن های 7 خیش به بالا بصورت دنباله بند درست می کنند.
* گاو آهنهای بزرگ برای زمینهای بزرگ به کار میرود و نیاز به تراکتوری با توان 150 کیلو وات به بالا دارند . اما برای خاکهای خشک و کوچک ایران و زمینهای 6 تا 10 هکتار کوچک از تراکتورهای کوچک استفاده میشود .
* وسعت زمینهای ایران 6 هکتار آلمان 60 هکتار و آمریکا 87 هکتار است
* سه عامل مهم در تنظیم گاو آهن = 1- تنظیم عمق کار 2- تراز بودن گاو آهن در هنگام شخم زدن 3- سرعت حرکت تراکتور.

* عملیات اجرای شخم :
شخم زدن بر حسب شکل زمینی و توپوگرافی منطقه ( تپه ماهور ، دشت و...) و نوع گاو آهن می توان به اشکال گوناگون انجام داد . برای اینکار اول سر زمین و ته زمین را خطی می کشند با گاو اهن معمولا پهنای این خط 6 متر است .
* روش دوم شخم زدن = از کنار زمین به وسط زمین است هر قطعه از زمین را از کنار شروع و در وسط پایان می یابد در این روش دو پشته در هر کنار و یک جوی در وسط هر کدام ایجاد میشود.

* مشکل عمده گاو آهن کندی تیغه گاو آهن است ، اگر تیغه گاو آهن کند باشد حتی با کوتاه نمودن طول ساق وسط مشکل ساز گشته و به عمق خاک فرو نمی رود چون بجای بریدن خاک آنرا پاره می کند و احتیاج به نیروی کششی زیادی دارد.

* اجزاء خیش عبارتند از :
* تیغه- صفحه برگردان-پیشانی- سر خیش – دنباله – کفش – پاشنه – تنه
* سر خیش = قطعه ای فولادی است و لبه تیز دارد
* پیشانی = قطعه جلو صفحه بر گردان است و بیشتر از دیگر قسمتها کند میشود
* سر خیش = برای دفن بقایای گیاهی سطح خاک به کار میرود و همچنین سبب عمق بیشتر شخم میشود
* دنباله = برای بهتر خرد کردن خاک های رسی و چسبیده به کار میرود

* چرخ تثبیت عمق : اگر یک قسمت زمین سفت و قسمت دیگر نرم باشد گاو آهن ممکن است در قسمت نرم خاک بیشتر فرو رود لذا با چرخ تثبیت آنرا تنظیم می کنند و این چرخ در کنار و طرف چپ گاو آهن متصل است و روی سطح شخم نخورده خاک حرکت می کند

* نقش چرخ حامل چیست؟=
چرخ حامل وظیفه حمل گاو آهن را بر عهده دارد و فقط در گاو آهن های سوار فاقد این گونه چرخ هستند ، فقط در گاو آهن های نیمه سوار و دنباله بند است که چرخ حامل وجود دارد
* اتصال گاو آهن به تراکتور و شناسایی گاو آهن :
1- گاو آهن مال بند ( مال بند ثابت فقط به یک نقطه تراکتور وصل میشود
2- گاو آهن نیمه سوار = فقط به 2 نقطه تراکتور وصل میشود
3- گاو آهن سوار = فقط به 3 نقطه تراکتور وصل میشود

* گاو آهن بشقابی : گاو آهن بشقابی ممکن است یکطرفه، دو طرفه و یا یک خیش و چند خیش باشد ، این گاو آهن خاک را برگردان نمی کند اما بقایای گیاهی و خاک را بریده و با همدیگر مخلوط می کند.هر بشقاب دارای بلبرینگی در وسط است که سبب چرخش بشقاب به حول محور میشود.

* گاو اهن قلمی ( چیزل) : گاو آهن قلمی به هیچ عنوان خاک را برگردان نمی کند بلکه پس از نفوذ در خاک آنرا خرد می کند، گاو آهن قلمی به دلیل اینکه خاک را واژگون ننموده و لایه رویی خاک را خرد می کند در حفظ رطوبت خاک بسیار موثر بوده و بیشتر برای شخم دیم بکار می رود

*گاو آهن زیر شکن : بنا به دلایل مختلف در عمق خاک ممکن اس آنقدر سفت شود که نفوذ آب و تهویه با مشکل روبرو شود لذا برای خرد کردن اعماق خاک از گاو آهن زیر شکن یا ( ساب سویلر ) استفاده می شود .

*تیلر ( خاک شکن ) : نوعی گام آهن است برای خرد کردن خاک فرق آن با دیگر گاو آهن ها این است که عمل خرد کردن خاک را به صورت دورانی انجام میدهد ولی سایر گاو آهن ها توسط تراکتور کشیده می شوند.فصل دوم :
* عملیات خاک ورزی ثانویه :
پس از شخم اولیه خاک دارای کلوخ های بزرگی است که برای ماشین های بعدی ایجاد مشکل می کند و از طرفی اگر بذر کاشته شود بخوبی نمی تواند با زمین تماس بر قرار کند و یا آب جذب نماید برای اینکار از ماشین هایی استفاده شده تا کلوخ ها را کاملا خرد کند و خاک را هموار سازد بنام ماشین های خاک ورزی ثانویه که عبارتند از:
1- هرس ها 6- غلتک
2- بشقابها ( دیسک ) 7-جوی کن
3- دندانه فنری 8- نهر کن
4- ماله 9- چاله کن
5- دندانه میخی 10- کولتیواتر مزرعه ای

* فرق بین ماشین خاک ورزی اولیه و ماشین ثانویه در چیست :
از نظر شکل ظاهری ماشین خاک ورزی اولیه و ثانویه ممکن است مثل هم باشند فقط فرق آنها بر اساس عمق کار آنها می باشد که در زیر عمق پاره ای از آنها ذکر می گردد

نام وسیله ------------اندازه به متر ------------- عمق کار متوسط به سانتیمتر و کاربرد
---------------------------------------------------------------------------------------1- هرس دندانه فنری 1/ 2 - 7 متر 5/2 - 5/12
آماده سازی بستر بذر/ کلوخ شکنی / شخم ثانویه
---------------------------------------------------------------------------------------
2- کولتیواتر مزرعه ای 8/2 تا 5/6 5/7 – 5/17

آیش تابستانی / شخم ثانویه / آماده سازی بستر بذر
------------------------------------------------------------------------------------
3- گاو آهن قلمی ( چیزل ) 3 – 75/5 10- 5/22
آماده سازی یک مرحله بستر بذر
شخم ثانویه سنگین
خاک ورزی اولیه
------------------------------------------------------------------------------------
4- زیر شکن ( ساب سویلر ) 3 – 5 5/ 27 - 65
خاک ورزی اولیه /شخم عمیق
زیر شکن
---------------------------------------------------------------------------------------
* غلتک :
خاک ورزی با غلتک را بیشتر در پاییز انجام می دهند تا برف و باران زمستانی بیشتر در خاک نفوذ کند و تخم و لارو حشرات را از بین ببرد اما ممکن است بستر آماده شده کش ت بهار در اثر یخ زدگی پف کند و برای بذر مناسب نباشد.

* در بعضی از بذر ها مثل یونجه و چمن بخاطر ریز بودن بذر ها غلتک را روی بذر ها می دوانند تا بذر با خاک تماس حاصل کند و رطوبت جذب نماید
* جوی کن : در منطق پر باران و کشت گیاهان آبی نیاز به جوی کن دارند ولی در کشورهای خشک مثل ایران نیازی نیست، در کشورهای اروپایی جو و گندم به صورت دیم کاشته می شود
* چاله کن : برای گود کردن و جای درختان و نصب تیر چراغ برق و... استفاده می گردد
* ماله : بعد از هرس زدن هنوز خاک صاف نیست لذا برای صاف نمودن خاک و هموار کردن زمین احتیاج به ماله زدن است
* هرس های دندانه میخی و فنری : ماشینهای تقریبا ساده ای هستند و بیشتر از نوع سوار بوده و برای خرد کردن کلوخ ها پس از شخم اولیه استفاده می شوند

فصل سوم :
عملیات کاشت : پس از آماده نمودن مزرعه مرحله بعدی زمان کاشت است طرق کاشت متفاوت است برای نمونه به ذکر پاره ای آنها می پردازیم :
1- بذر افشانی = خطی کاری= گندم / جو و... ردیفی کاری= یونجه /چغند قند /ذرت علوفه ای و... تکه دانه کاری= فاصله بذر ها در هر ردیف تا 20 سانتیمتر می سرد – کپه کاری = بخاطر متفاوت بودن بذر ها و کمبود قوه نامیه در هر نقطه بیش از یک بذر کاشته میشود
2- اندامهایی از گیاه که باید کاشته شود : بذر = جو – گندم – ذرت – چمن – یونجه
نشاء = برنج – پیاز – توتون – گوجه فرنگی – فلفل – بادمجان و...
غده = سیب زمینی – سیب زمینی ترشی- زردچوبه – زنجبیل – زعفران- گل نرگس- سیر – پیاز
قلمه = نیشکر – انار – انگور لیمو و...
آبیاری = دیم – غرقابی- غلام گردشی – جوی پشته ای – بارانی – قطره ای – چکه ای – کوزه ای


قسمتهای اصلی ماشین بذر پاش :
1- مخزن بذر- لوله سقط- شیار باز کن- پوشاننده بذر- وسایل تنظیم میزان پا شش بذر – خط کش ها – چرخ های حامل و...
* بذر را باید در زیر خاک پنهان نمود تا از گزند پرندگان – مورچه ها و دیگر شرایط اقلیمی در امان باشد
* مزیت خطی کاری : بذرها در یک عمق معین کاشته میشوند
* محصولاتی به صورت ردیف کشت می گردد که نیاز به فضای بیشتری برای رشد دارند ، نباتاتی مثل گندم و جو که ریشه افشان و نسبتا کوچکی دارند و دارای ساقه باریکی هستند در فاصله ردیف 15 سانتیمتری کفایت می کند . ولی گیاهانی مثل ذرت و خصوصا چغندر قند که ریشه عمیق و طویل آن و برگهای پهن احتیاج به غذا و آب زیادی دارد .
* از طرفی گیاهان ردیفی در معرض آفات بیشتری قرار می گیرند و نیاز به کود سرک بیشتری دارد بخاطر وجین کردن آن باید فاصله بین ردیف ها تا 40 سانتیمتر باشد تا ماشین آلات براحتی بتوانند عبور کنند.

* روش های کاشت :
در ردیف کاری معمولا به 3 روش کاشته میشود
1- جوی کاری: از فواید آن آب باران را ذخیره می کند در ایران کشت قلمه نیشکر به این روش کاشته می گردد
2- روش تخت : بیشتر برای دیم کاری استفاده میشود چون نیازی به جوی جهت آبیاری نیست
3- پشته کاری : در مناطقی که آب و رطوبت خاک در زمان کاشت زیاد است بکار می رود

فصل چهارم :
ماشینهای داشت :
عملیات تیمار یا داشت به عملیاتی گفته میشود که پس از کاشت انجام میشود تا زمان فرا رسیدن زمان برداشت محصول که این ماشینها عبارتند از :
* وجین کن = یعنی از بین بردن علف هرز بین ردیف ها و خطوط ماشینهای وجین کن ممکن است در جلو و یا در عقب تراکتور قرار بگیرند 2 نوع وجین کن بیشتر معمول است 1- پنجه غازی 2- چرخ دندانه ای
* تنک کن ها : این نوع وسایل هنگام عبور از روی ردیف ها کشت شده تعدادی از جوانه ها را قطع می کنند و یا از ریشه بیرون می آورند
* سله شکن : در اثر بارندگی بهار سطح خاک سفت شده و مانع سر در آوردن جوانه گیاه از خاک میشود خاک سفت شده را سله می نامند ، ماشین هایی شبیه به کالتیواتر میخی دندانه دار است که برای شکستن سله بکار میرود.
* کود پاش ها : معمولا کود پاشها بر چند نوع هستند = دامی مایع / دامی جامد/ کود برگ / کود ورمی کمپوست / شیمیایی
* کود های شیمیایی به سه نوع پاشیده میشوند – جامد – مایع – گازی ( آمونیاک )
* گاز آمونیاک از طریق لوله های لاستیکی که در پشت تیغه وجین کن ها و یا گاو آهنها ی قلمی بسته شده گاز را در عمق خاک می فرستند.
* کود دامی مایع در ایران کمتر رایج میباشد
* کود دامی جامد بستگی به نوع خاک / نوع گیاه و مرحله رشد گیاه دارد و حدود 30 تا 40 تن در هکتار می باشد بهتر است کود دامی به صورت کمپوست درآورد تا از مواد غذایی آن کاسته نشود
* سم پاش ها : بر 2 نوع هستند گرد پاش / مایع پاش
* عملیاتی که توسط سم پاش ها انجام میشود شامل سم زنگ ( زنگ گندم)/ سم سیاهک / سفیدکها / سم قارچ / سم علف کش / سم شته / سم کرمها در خاک و...
* زمان سم پاشی معمولا صبح زود و زمانی که باد نمی آید و بارندگی نیست باید انجام گیرد
* انواع سم پاش ها = به دو دسته تقسیم می گردند 1- گرد پاش 2- مایع پاش و هر دسته به در انواع مختلف هستند = دستی / موتوری پشتی/ زنبه ای / فرغانی / تراکتوری / باغی و...
* سم پاشی از طریق هوا پیما = در مزارع بزرگ صورت می گیرد و باید زمینی انجام شود که با نمی آید
* انتخاب سم پاش مهم است – اگر ذرات سم درشت باش و بر روی برگ درخت بماند مثل ذره بین عمل کرده و باعث سوزاندن برگ گیاه میشود

* احتیاط ایمنی در سم پاشی :
سموم برای انسان خطرناک هستند و در کل هر چه از سم استفاده نشود برای محیط زیست بهتر است به این خاطر شرط اول در سم پاشی نکات ایمنی است که باید کاملا رعایت شود که عبارتند از :
1- آشنایی با ترکیبات شم حشره کش
2- توانایی در تشخیص حشرات عمومی
3- آگاهی کافی از اثرات حشره کشها بر محیط زیست
4- تشخیص نیاز به پوشیدن لباس و تجهیزات ایمنی در هنگام سم پاشی
5- تشخیص چگونگی انبار نمودن و جابجایی مناسب سم ها
6- درک علایم مسمومیت از حشره کش ها و دانستن کمکهای اولیه مناسب
7- فهم برچسب ها و نوشته های بر روی سم ها و طبقه بندی حشرات خاص و عمومی
8- شناختن علل حوادث ناشی از کاربرد حشره کش ها و روشهای جلو گیری از صدمات احتمالی آن
9- شناخت روشهای کار برد سم
10- آشنایی با چگونگی میزان بندی ادوات سم پاشی
11- زدن ماسک در هنگام سم پاشی
12- سم پاشی نکردن در هنگامی که باد می وزد
13- پوشیدن لباس / کفش / کلاه ایمنی / عینک / شستشوی کامل ظروف خالی محتوی سم
14- دور نگه داشتن از دسترسی کودکان توجه داشته باشید که بعضی از مواد شیمیایی در اول کار اثر سویی بر انسان و یا حیوانات ندارند اما در سالهای بعد اثرات سوء و مضر آنها نمایان میشود .

ماشینهای آبیاری :
* از نظر فرهنگ و سیستم آبیاری ایرانیان و مصریان دو کشور پیشرو در کشاورزی زمان خود بودند هنوز هم در کتابهای آبیاری د دانشگاه های جهان همان کلمه قنات QANAT بکار میرود مصری ها با طغیان سالانه رود نیل و کشیدن کانالهای حفر شده در زمین مدرنترین روش آبیاری را داشتند و ایرانیان از شش هزار سال پیش سیستم قنات را براه انداختند .

* ایران باستان به خاطر واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک از فارس شروع شد و سپس به منطق کویری مثل کرمان – سمنان – سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان گسترش یافت تنها کشوری که سیستم قنات را ابداع نمود ایران بود با اختراع موتور های بخار در سالهای 1800 به بعد و پس از آن اختراع موتور های احتراق داخلی بشر روی به حفر چاه آورد و تا به امروز رواج دارد .

* ناگفته نماند که موتور های ساخت غرب که میزان بارندگی آنها بر حسب اینچ حساب میشود به هیچ عنوان به درد سرزمین خشک ما نمی خورد تلمبه های پر قدرت با توان کشیدن چند صد متر آب از اعماق زمین تیشه بر ریشه آبهای زیر زمینی ما می زند و برای همیشه سفره های آبی که از هزاران سال پیش در دامنه کوه ها جمع شده در ط.ل چند دهه همه را به غارت داده ایم .

* اگر این طوری که پیش میرود تا چند سال دیگر ادامه یابد در آینده نزدیک بطور کلی سفره های آب زیر زمینی خالی خواهد شد و دشت های سرسبز ما به کویری خشک و بی آب علف تبدیل میشود.


* روشهای آبیاری معمول : عبارتند از
*- غلام گردشی – هنوز هم در کشت صیفی جات از این روش استفاده میشود و بیشتر در مزارع کوچک مرسوم است در کشت نباتاتی مثل کلم /پیاز/ بادمجان و...
2- روش غرقابی – در مزارع نسبتا کوچک که دارای بندها ( مرزهایی ) هستند انجام می گردد به خاطر وجود کرت کار کردن با ماشین تقریبا مشکل است و برای مسطح کردن زمین هزینه بر است.

*- روش شیاری ( فارویی ) – در دنیا این روش معمول است و به صورت جوی آب کوچک آبیاری میشود و مشکلی برای عبور ماشینهای کشاورزی ندارد.
* از معایب این نوع آبیاری
1 – آب باید در بالا دست زیاد باشد و نفوذ داشته باشد.
2- بازده آّبی نسبتا کمی دارد برای مدت چند ساعت باید آب در جویها روان باشد تا به عمق ریشه گیاه نفوذ پیدا کند .
3- در این تبخیر نیز نسبتا بالا می باشد
4- تسطیح خاک طوری است که شیب ملایمی در جهت جریان آب باید داشته باشد.

*- آبیاری های نوین عبارتند از :
1- بارانی 2- افقی متحرک 3- دایره ای متحرک 3- ثابت 4- قطره ای 5- چکه ای و...

* مزایای آبیاری بارانی =
1- نیازی به تسطیح زمین نیست
2- جوی و پشته لازم ندارد
3- بازده آبیاری بالاست ( تلفات آب کم است ) در مصرف آب صرفه جویی میشود.

* معایب آبیاری بارانی =
هزینه تعمیر و نگهداری آن بسیار بالاست
2- نیاز به تخصص بالایی دارد
3- در نواحی گرم و خشک مثل مناطق نیمه کویری و کویری تبخیر خیلی بلا می باشد و فوق العاده آب تبخیر میشود .
4- در هنگام بادهای شدید آب زیادی توسط باد تلف میشود
* آبیاری قطره ای = برای باغها بکار میرود آب به صورت قطره قطره ولی بطور مداوم و در زمان معین به پای درخت می ریزد در این روش لوله های لاستیکی در بیرون خاک است
* آبیاری چکه ای = در این نوع آبیاری لوله ها در درون خاک مدفون شده و از آبیاری قطره ای بیشتر آب مصرف میشود و آب شبانه روز جریان دارد ، در این نوع آبیاری امکان مسدود شدن لوله ها کمتر است ، اگر درست تشخیص داده شود بیشترین بازده آبیاری را دارد.
* از مزایای آبیاری چکه ای و قطره ای این است که فقط مسا فتی اطراف درخت را آبیاری می نماید و آب هدر نمیرود و امکان رشد علف در اطراف درخت بسیار کم است .

تاریخچه تراکتور در ایران :
سابقه تراکتور از سالهای 1820 میلادی به بعد بر می گردد که در کشورهای اروپایی و آمریکایی استفاده می شد .
در ایران با تاخیر 130 ساله در سال 1330 ( ه ش ) تراکتور وارد ایران شد و تا آنوقت هم استفاده از آن زیاد مرسوم نبود تا سال 1360 چندان رواج نداشت بخاطر نبودن راننده تراکتور ، بلد نبودن فرهنگ استفاده ، صدای زیاد ، کمبود بودجه مالی کشاورزان ، کوچک بودن مزارع و رایج نبودن فرهنگ استفاده از تراکتور در مزارع .

* از سالهای 1360 به بعد با بر چیده شدن نظام ارباب و رعیتی استفاده از تراکتور گسترش یافت ، با پیدا شدن مرو جین کشاورزی و بهتر شدن فرهنگ استفاده از وسایل مدرن در سال 1370 شمار تراکتورهای ایران به 200هزار دستگاه رسید .
و باعث شد که در کشاورزی انقلابی صورت بگیرد ، گسترش کشاورزی از یک طرف بسیار خوب است ، ولی باید دید به چه قیمتی این گسترش است . آیا برای ما مقرون به صرفه است ، خودکفا شدن بعضی از محصولات برابر با نابودی آبهای زیر زمینی می باشد و باید با مطالعه دقیق و دراز مدت هر کاری را شروع کرد .
* آبهای زیر زمینی این قطرات سرگردان که صدها هزار و شاید میلیون ها سال طول کشیده تا در زمین تشکیل شوند پدران ما با ابداع کاریز یا قنات با قدمت بیش از 4500 سال پیش عادلانه از آبهای زیر زمینی بهره برداری می نمودند ، ولی ما فرزندان همان نسلها بدون اطلاع از سرزمین خشک خود هر چه را داشتیم در طی چند دهه همه را غارت کرده ایم و برای نسلهای بعدی چیزی باقی نگذاشته ایم .

* گسترش موتور های دیزلی برای کشیدن آب از اعماق زمین رو به افزایش رفت و خصوصا از سالهای 1370 به بعد چنان افزایش یافت که دیگر جایی خالی در زمین نمانده . چنان بیرحمانه به غارتگری آبهای زیر زمینی پرداختند که اکثر دشت های سر سبز و پر آب به شوره زار تبدیل نمودند . تلمبه های پر قدرت ساخت دنیای غرب فقط به درد کشورهای خودشان می خورد که دارای میزان باران سالانه بالای 2000 میلیمتر هستند نه چون کشور خشک و نیمه خشک ایران که دارای میزان بارندگی سالانه 250 تا 270 میلیمتر و با میزان تبخیر بسیار بالا که نزدیک به 75% نزولات جوی تبخیر شده و به هوا بر می گردد .

* باید قبل از آنکه به فکر تراکتور و خاک ورزی و کشت و زرع باشیم به فکر محافظت از سفره های آب زیر زمینی باشیم که به قیمت کمی آنها را از دست می دهیم

[ چهارشنبه 8 اردیبهشت 1389 ] [ 21:38 ] [ محمداقا ] [ نظرات (0) ]
 
نقشه سایت رویان
آخرین مطالب

دعوت به همکاریroyan80@yahoo.com

ضمن عرض سلام و پوزش به دلیل غیبت اینجانب که برای مدت زیادی نتوانستم سایت را اپ کنم.از انجا که درblogsky امکان ایجاد وبلاک گروهی است و همچنین به دلیل مشغله فراوان تصمیم گرفته شد سایت به صورت گروهی اداره شود لذا از دوستان علاقمند دعوت به همکاری میشود.کسانی که خود مقاله می نگارند ویا مطالب ارزشمندی از دیگران (با ذکر منبع)دارند می توانند با نام خود در سایت ارائه نمایند.به این منظور داوطلبان از طریق قسمت نظرات آمادگی خود را اعلام کنند.  باشد تا بار دیگر شاهد بالندگی و شکوفایی رویان باشیم.

ارادتمند همیشگی شما دانش اموخته زراعت اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ورودی 1377محمد 

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 3503527